W IV kwartale 2014 r. wydobycie gazu ziemnego przez grupę zmalało do 1,14 mld m3 z 1,22 mld m3 rok wcześniej. W całym ubiegłym roku PGNiG wydobył 4,51 mld m3 gazu ziemnego, nieco mniej niż w 2013 r. (4,58 mld m3).

Wolumen sprzedaży gazu poza grupę w IV kwartale wyraźnie wzrósł do 6,82 mld m3 z 4,48 mld m3 rok wcześniej. W całym 2014 r. sprzedaż gazu poza grupę wzrosła do 18,58 mld m3 z 16,21 mld m3.

W IV kwartale wydobycie ropy naftowej zmniejszyło się do 271 tys. ton z 310 tys. W całym 2014 r. zwiększyło się do 1,2 mln ton z 1,1 mln ton w 2013 r.

Natomiast sprzedaż ropy naftowej w IV kwartale zmalała do 248 tys. ton z 401 tys. Łącznie w 2014 r. nieznacznie wzrosła do 1,17 mln ton z 1,11 mln ton.

Segment ciepło i energia elektryczna zanotował w IV kwartale odmienne wyniki. Wolumen sprzedaży ciepła wzrósł do 12,98 PJ z 12,53 PJ (w całym roku zmalał jednak do 36,62 PJ z 40,17 PJ). Wolumen sprzedaży energii elektrycznej z produkcji w IV kwartale zmniejszył się do 1,13 TWh z 1,19 TWh. W całym roku zmalał do 3,56 TWh z 3,77 TWh.