Lotos Asfalt, firma zależna od Grupy Lotos, dostarcza asfalty modyfikowane (o zwiększonej odporności na odkształcenia i spękania) do modernizowanej drogi startowej w Porcie Lotniczym Gdańsk im. Lecha Wałęsy. Wartości umowy nie podano. Dzięki realizowanej inwestycji w stolicy Pomorza będą mogły lądować samoloty przy dużo gorszych warunkach atmosferycznych niż mogą obecnie. Wcześniej asfalty oraz emulsje asfaltowe giełdowej grupy były wykorzystywane m.in. przy modernizacji lotnisk w Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach i Warszawie.

W ostatnich 10 latach Lotos Asfalt sprzedał prawie 8 mln ton asfaltów, w tym około 1,3 mln ton asfaltów modyfikowanych. Wykorzystano je do budowy i modernizacji 9 tys. km dróg. Asfalty Lotosu wykorzystywano m.in. do budowy autostrad A1, A2 i A4 oraz dróg ekspresowych S3, S7, S8 i S17.

Firma Lotos Asfalt powstała w Gdańsku. W czerwcu 2004 r. przejęła pracowników i aktywa asfaltowe rafinerii w Jaśle, a w lipcu 2005 r. kupiła wydział asfaltowy dawnej rafinerii w Czechowicach-Dziedzicach. W efekcie posiada trzy zakłady produkcyjne. Sprzedaż w około 70 proc. realizowana jest do klientów krajowych, a w pozostałej cześć do odbiorców zagranicznych.

Od pewnego czasu Grupa Lotos informuje o zauważalnym spadku popytu na asfalty. W ubiegłym roku sprzedała ich 540 tys. ton, czyli aż o 11,5 proc. mniej niż w 2013 r. W efekcie przychody z ich sprzedaży zmalały do 1,06 mld zł z 1,25 mld zł. Znacznie większe spadki miały miejsce na rynkach zagranicznych, niż w Polsce. Grupa Lotos w najbliższych latach ograniczy swoją działalność na rynku asfaltów w związku z realizacją projektu EFRA, czyli instalacji opóźnionego koksowania wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Dzięki niej, kosztem asfaltów, będzie zwiększona produkcja wyrobów dających wyższe marże.