Koncern opublikował wyniki za 2014 r. Zysk netto wyniósł 159 mld rubli wobec 1,14 bln rubli rok wcześniej. Koncern tłumaczy to stratami spowodowanymi różnicami kursu rubla do walut (1,07 bln rubli) oraz wzrostem wydatków na utworzenie rezerw na wypadek utraty wartości aktywów (313 mld rubli, podała gazeta Kommersant.

Przychody ze sprzedaży zwiększyły się o 6,5 proc. do 5,59 bln rubli, EBITA spadła o 11 proc. do 1,78 bln rubli. Dług netto wzrósł o 48 proc. do 1,65 bln rubli. Przy czym podając dane w dolarach, koncern mówi o spadku zadłużenia netto firmy o 14 proc. w ciągu 2014 roku - z 34 mld dol. do 29,3 mld dol. Niższe o 4 proc. były nakłady inwestycyjne oraz eksport. W 2014 roku Gazprom dostarczył 232,4 mld m3 gazu ziemnego w Rosji, wyeksportował 159,4 mld m3 gazu ziemnego do Europy (rok wcześniej 161,5 mld m3) i 48,1 mld m3 do krajów byłego ZSRR.

Pomimo dużo gorszych wyników szefowie Gazpromu nie mieli żadnych zahamowań, by podnieść sobie wynagrodzenia i to dwukrotnie. Zarząd i rada dyrektorów zgarnął w sumie 4,4 (331 mln zł) mld rubli wobec 2,2 mld rubli rok wcześniej.

Według Forbesa prezes Aleksiej Miller zarobił ok. 25 mln dol. przez rok.