Jak podała katowicka spółka Tauron zainteresowany jest nabyciem tylko tych aktywów, na bazie których możliwe będzie zbudowanie nowego zakładu górniczego zdolnego do prowadzenia rentownej i efektywnej działalności gospodarczej w zakresie wydobywania węgla kamiennego i metanu ze złóż.

Komunikat ten jest zgodny z czwartkowymi zapowiedziami zarządu spółki. Na mocy porozumienia strony zadeklarowały podjęcie ścisłej współpracy w kwestiach funkcjonowania operacyjnego kopalni Brzeszcze w okresie przejściowym, czyli po przekazaniu kopalni do SRK, a przed ewentualnym nabyciem przez Tauron aktywów kopalni.

Ostateczna decyzja zostanie poprzedzona szczegółowym badaniem aktywów KWK Brzeszcze w zakresie prawnym, finansowym, podatkowym, księgowym, technicznym, środowiskowym i geologicznym.

- Warunkiem koniecznym dla nabycia przez Tauron aktywów jest zrestrukturyzowanie kopalni KWK Brzeszcze w ramach SRK - napisano w raporcie.

List intencyjny został zawarty do końca grudnia 2015 r., z możliwością przedłużenia.