PGE rewiduje strategię, efekty pod koniec roku

W I półroczu tego roku PGE zanotowało 5,06 mld zł straty netto, przypadającej na akcjonariuszy jednostki dominującej.

Publikacja: 01.09.2015 07:17

PGE rewiduje strategię, efekty pod koniec roku

Foto: Bloomberg

Przed rokiem spółka była po półroczu 2,82 mld zł na plusie. Z kolei skorygowany wynik netto wyniósł 2,14 mld zł wobec 2,86 mld zł rok wcześniej. Strata operacyjna największego wytwórcy energii w kraju wyniosła 6,17 mld zł wobec 3,53 mld zł zysku rok wcześniej, a wynik EBITDA - 4,33 mld zł (wobec 5,07 mld zł). Przychody ze sprzedaży netto nie zmieniły się i wyniosły 14,2 mld zł.

Na tak słaby wynik wpłynął odpis w wysokości 8,8 mld zł. Jak tłumaczy spółka analiza przyszłych przepływów gotówkowych generowanych przez aktywa wytwórcze wykazała utratę wartości w segmencie energetyki konwencjonalnej. Odpis w największym stopniu objął aktywa produkujące energię z węgla brunatnego, czyli kompleksy wydobywczo-energetyczne Turów oraz Bełchatów. Dlatego spółka przygotowuje się do rewizji strategii. Jak zaznaczono, na przyszłą zyskowność aktywów wytwórczych w największym stopniu wpływa ścieżka rozwoju hurtowych cen energii, bardziej rygorystyczna polityka klimatyczna na szczeblu europejskim oraz nowe przepisy dotyczące systemu wsparcia odnawialnych źródeł energii w Polsce, pogorszenie sytuacji na globalnym rynku paliw kopalnych, a także ograniczony potencjał obniżenia kosztów stałych w krótkim okresie.

- Z tych powodów rozpoczęliśmy przegląd strategii biznesowej grupy, tak by odpowiadała ona coraz trudniejszym uwarunkowaniom rynkowym. Efekty tych prac zostaną zaprezentowane do końca roku, ale już dzisiaj można nakreślić główne kierunki planowanych zmian. Są to m.in.: kompleksowy program poprawy efektywności, stopniowa dywersyfikacja portfela wytwórczego, przegląd celów inwestycyjnych we wszystkich segmentach działalności – stwierdził cytowany w komunikacie Marek Woszczyk, prezes PGE.

Jak podała spółka, w drugim kwartale 2015 r. skorygowany o zdarzenia jednorazowe zysk operacyjny powiększony o amortyzację (EBITDA) wyniósł blisko 1,7 mld zł i wzrósł o 16 proc. w stosunku do roku ubiegłego. Skorygowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 6,6 mld zł i były o blisko 5 proc. wyższe, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Największy udział w skorygowanym zysku EBITDA w drugim kwartale 2015 r. miały segmenty energetyki konwencjonalnej (894 mln zł) i dystrybucji (580 mln zł). Segment energetyki odnawialnej wygenerował blisko 78 mln zł, a segment obrotu 120 mln zł.

W II kwartale 2015 r. wolumen produkcji netto wyniósł 13,1 TWh i był na poziomie porównywalnym do II kwartału ubiegłego roku. Z kolei ilość energii dostarczonej była o 4 proc. wyższa i sięgnęła 8 TWh. Spółka sprzedała mniej o 2 proc. prądu niż rok wcześniej - 9,4 TWh.

Produkcja energii z węgla brunatnego w II kwartale roku 2015 wyniosła 9,4 TWh (wzrost o 3 proc.), a z węgla kamiennego 2,7 TWh (spadek o 17 proc.). Produkcja z gazu ziemnego wzrosła o ponad 300 proc. do 0,3 TWh. Produkcja ze źródeł odnawialnych przekroczyła 0,6 TWh.

Zarząd zaproponował wypłatę niemal 1,5 mld zł z zysku za 2014 rok jeszcze w październiku. Dywidenda w wysokości 78 groszy na akcję oznacza około 5-proc. stopę zwrotu.

- Naszym celem jest utrzymanie pozycji spółki dywidendowej. Jesteśmy w stanie wygenerować wystarczającą ilość przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, aby spełnić oczekiwanie rynku w tym zakresie. Ze względu na odpis aktualizujący wartość części aktywów segmentu konwencjonalnego zmodyfikowaliśmy naszą przyszłą politykę dywidendową: podstawą do wyliczenia następnej dywidendy będzie zysk netto skorygowany o wielkość odpisu – zaznaczył Woszczyk. Nakłady inwestycyjne grupy w pierwszej połowie 2015 r. wyniosły 3,3 mld zł i wzrosły o 49 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2014 r.

Koszt budowy bloków 5 i 6 na węgiel kamienny w Elektrowni Opole wyniósł w tym czasie ponad 1 mld zł. Grupa przeznaczyła także 338 mln zł na modernizację i remonty istniejących aktywów wytwórczych (bloki 7-12 w Elektrowni Bełchatów) oraz 688 mln zł na inwestycje w segmencie dystrybucji (modernizacje i przyłączenia).

Jednocześnie PGE informuje, że prace przygotowawcze do budowy nowego bloku w Elektrowni Turów przebiegają zgodnie z harmonogramem, ale uwzględniając zaostrzone normy środowiskowe, czyli tzw. konkluzje BAT, które mają obowiązywać od 2021 roku, wykonawca inwestycji rozpoczął modyfikowanie projektu, tak aby spełniał on zaostrzone normy.

PGE podkreśla, że jest bardzo dobrze przygotowane do finansowania nadchodzących wydatków inwestycyjnych. Grupa zapowiada, że w najbliższym czasie sfinalizowany zostanie pierwszy z kilku dużych projektów mających na celu pozyskanie finansowania długoterminowego dla realizacji strategicznych inwestycji Grupy. Chodzi o kredyt konsorcjalny z udziałem ośmiu banków. Pozostałe projekty są w toku – mówi Magdalena Bartoś, dyrektor zarządzająca ds. ekonomiczno-finansowych PGE.

Przed rokiem spółka była po półroczu 2,82 mld zł na plusie. Z kolei skorygowany wynik netto wyniósł 2,14 mld zł wobec 2,86 mld zł rok wcześniej. Strata operacyjna największego wytwórcy energii w kraju wyniosła 6,17 mld zł wobec 3,53 mld zł zysku rok wcześniej, a wynik EBITDA - 4,33 mld zł (wobec 5,07 mld zł). Przychody ze sprzedaży netto nie zmieniły się i wyniosły 14,2 mld zł.

Na tak słaby wynik wpłynął odpis w wysokości 8,8 mld zł. Jak tłumaczy spółka analiza przyszłych przepływów gotówkowych generowanych przez aktywa wytwórcze wykazała utratę wartości w segmencie energetyki konwencjonalnej. Odpis w największym stopniu objął aktywa produkujące energię z węgla brunatnego, czyli kompleksy wydobywczo-energetyczne Turów oraz Bełchatów. Dlatego spółka przygotowuje się do rewizji strategii. Jak zaznaczono, na przyszłą zyskowność aktywów wytwórczych w największym stopniu wpływa ścieżka rozwoju hurtowych cen energii, bardziej rygorystyczna polityka klimatyczna na szczeblu europejskim oraz nowe przepisy dotyczące systemu wsparcia odnawialnych źródeł energii w Polsce, pogorszenie sytuacji na globalnym rynku paliw kopalnych, a także ograniczony potencjał obniżenia kosztów stałych w krótkim okresie.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Energetyka
Energetyka trafia w ręce PSL, zaś były prezes URE może doradzać premierowi
Energetyka
Przyszły rząd odkrywa karty w energetyce
Energetyka
Dziennikarz „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” najlepszym dziennikarzem w branży energetycznej
Energetyka
Niemieckie domy czeka rewolucja. Rząd w Berlinie decyduje się na radykalny zakaz
Energetyka
Famur o próbie wrogiego przejęcia: Rosyjska firma skazana na straty, kazachska nie
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy