Marek Pastuszko złożył już rezygnację z członkostwa w radzie nadzorczej PGE. Spółka poinformowała też o zwołanym na 1 marca walnym zgromadzeniu. Ma ono decydować m.in. w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej.

Przypomnijmy, że pod koniec stycznia rada nadzorcza największej spółki wytwórczej podjęła decyzję o odwołaniu ze składu zarządu Jacka Drozda, wiceprezesa zarządu ds. korporacyjnych oraz Dariusza Marca, wiceprezesa zarządu ds. rozwoju. Rozpisano też konkurs na stanowiska trzech wiceprezesów ds. rozwoju, finansowych oraz korporacyjnych.

Prezesem spółki jest Marek Woszczyk. PGE to jedna z ostatnich spółek z portfela Skarbu Państwa, gdzie jeszcze nie dokonano zmian na tym stanowisku.