Porozumienie zostało zawarte z Komitetem Protestacyjno-Strajkowym GK PGE, w skład którego wchodzi ponad 60 organizacji związkowych działających w Grupie PGE przy udziale i aprobacie Centrum Korporacyjnego PGE, podano.

- W imieniu zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej SA dziękuję przedstawicielom strony społecznej, że w atmosferze wzajemnego szacunku oraz z uwzględnieniem celów Grupy PGE i interesu pracowników, udało nam się wspólnie wypracować płaszczyznę do negocjacji i dyskusji oraz finalnie podpisać kończące spory zbiorowe porozumienie. Porozumienie jest przejawem odpowiedzialności i zrozumienia dla działań podejmowanych na rzecz rozwoju naszej grupy - powiedział prezes Wojciech Dąbrowski.