Rada nadzorcza PGE powołała też pozostałych członków zarządu XI kadencji. Wiceprezesem ds. operacyjnych został Ryszard Wasiłek, wiceprezesem ds. finansowych Paweł Strączyński, wiceprezesem ds. korporacyjnych Paweł Cioch, a wiceprezesem ds. innowacji Paweł Śliwa. Kadencja zarządu trwa trzy lata.

– PGE potrzebuje silnego impulsu zarządczego, aby realizować wyzwania jakie ma przed sobą. Unijna polityka klimatyczna, zielony ład, dekarbonizacja, społeczne oczekiwania to elementy, które już wpływają na sektor energetyczny i będą determinować pracę zarządu PGE. Zielony kierunek z uszanowaniem konwencjonalnej podstawy to cel, który stawiam przed sobą – zapowiedział Dąbrowski.

""

Wojciech Dąbrowski, prezes PGE

energia.rp.pl

Zarząd PGE planuje audyt projektów i pilną, w perspektywie dwóch miesięcy, prezentację działań całej grupy.

Wojciech Dąbrowski od 10 lat pełni funkcje menadżerskie w sektorze energetycznym. Od listopada 2017 r. do lutego 2020 r. pełnił funkcję prezesa zarządu PGE Energia Ciepła, gdzie przeprowadził proces integracji polskich aktywów ciepłowniczych zakupionych od francuskiego EDF. Od stycznia 2016 r. do listopada 2017 r. pełnił funkcję prezesa zarządu PGNiG Termika, gdzie przeprowadził proces akwizycji PEC Jastrzębie i SEJ Jastrzębie. W latach 2011 – 2016 był wiceprezesem zarządu Zakładu Energetyki Cieplnej w Wołominie. Wcześniej był też m.in. burmistrzem Wołomina i wojewodą mazowieckim (2007 r.).