Orlen porozumiał się ze Skarbem Państwa w sprawie Energi

PKN Orlen podpisał 18 kwietnia porozumienie ze Skarbem Państwa w sprawie planowanego przejęcia Energi. Zadeklarował m.in. kontynuację inwestycji strategicznych energetycznej grupy, ale z możliwością weryfikacji warunków realizacji tych projektów.

 

W porozumieniu znalazły się deklaracje Orlenu dotyczące realizacji polityki energetycznej Polski, kontynuacji inwestycji strategicznych Energi i utrzymania polityki zatrudnienia, zapewniającej prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie spółek z tej energetycznej grupy. Dokument przewiduje także, że Orlen niezwłocznie po przejęciu kontroli nad Energą dokona weryfikacji warunków kontynuowania jej strategicznych inwestycji, w szczególności budowy Elektrowni Ostrołęka C. Przypomnijmy, że pierwotnie inwestycja ta miała polegać na budowie dużego bloku opalanego węglem kamiennym. Jednak w tym roku Energa i Enea wstrzymały prace przy tym projekcie i obecnie analizują jego opłacalność a także inne warianty realizacji, w tym zamianę paliwa z węgla na gaz.

Orlen zobowiązał się ponadto, że po przejęciu kontroli nad Energą wykonane zostaną zobowiązania spółek z jej grupy, dotyczące m.in. utrzymania łącznej mocy zainstalowanej z odnawialnych źródeł energii, wytwarzania i zapewnienia ciągłości dostaw ciepła przy wykorzystaniu funkcjonujących w grupie jednostek wytwórczych, a także prawidłowego działania i niezawodności sieci dystrybucyjnej, zgodnie z zatwierdzanymi przez prezesa URE planami rozwoju.

Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen

– Deklarujemy działania zapewniające obu firmom korzyści oraz dynamiczny rozwój na międzynarodowym rynku paliwowo-energetycznym. Jeden silny koncern o zdywersyfikowanych obszarach działalności, odporny na ryzyka i wahania rynkowe, będzie też istotnym wzmocnieniem polskiej gospodarki, która w tym nadzwyczajnym czasie, pełnym wyzwań, potrzebuje koła zamachowego – zapewnia Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen.

Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w porozumieniu obowiązuje ono przez okres 10 lat od dnia wejścia w życie (w zasadniczej części z dniem przeniesienia akcji Energi należących do Skarbu Państwa na Orlen w ramach wezwania) i ulega automatycznemu przedłużeniu na czas nieoznaczony po upływie tego okresu. Dokument przewiduje kary umowne za niewykonanie prawnie wiążących zobowiązań, a odpowiedzialność Orlenu z tego tytułu wygasa po upływie 10 lat od dnia wejścia w życie porozumienia.

Linie wysokich napięć/ Bloomberg

Koncern w wezwaniu na sprzedaż 100 proc. akcji gdańskiej grupy podwyższył ostatnio do 8,35 zł cenę za jedną jej akcję, która pierwotnie była ustalona na 7 zł. Wezwanie potrwa do 22 kwietnia 2020 r. Orlen zobowiązał się kupić akcje pod warunkiem, że zapisami zostanie objęta liczba akcji uprawniających do wykonywania co najmniej 66 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Energi. Najważniejsza dla powodzenia wezwania będzie więc decyzja Skarbu Państwa, który kontroluje 52 proc. udziału w kapitale Energi, dającego 64 proc. głosów w jej walnym zgromadzeniu.

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

PKN Orlen importuje ropę z Nigerii

Do płockiej rafinerii ma wkrótce trafić około 130 tys. ton surowca z Afryki Zachodniej. ...

Produkcja żywności silnie oddziałowuje na środowisko naturalne poprzez zużycie wody i wykorzystywanie pestycydów. Dlatego marnowanie żywności jest nie tylko skandaliczne w obliczu głodu, ale i nieekologiczne

Throwing away food will contribute to a climate catastrophe

Food production entails emissions from agriculture, but also from processing, transport and packaging. Food ...

Półrocze na spadkach. Zyski JSW w dół

I półrocze 2019 r. okazało się dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej słabsze niż w ubiegłym ...

Kolejny rekord instalacji fotowoltaicznych w Polsce

Zainstalowana moc instalacji fotowoltaicznych (pv) na 1 września 2020 r. wyniosła 2528,371 MW. To ...

Upały przywołują widmo stopni zasilania

Operator dmucha na zimne w gorące dni. Czy klimatyzatory mogą zabrać prąd fabrykom? We ...

W.Brytania: rząd zadecydował o budowaniu nowej elektrowni atomowej

Brytyjski rząd poinformował w czwartek o swej decyzji kontynuowania działań na rzecz zbudowania w ...