Orlen porozumiał się ze Skarbem Państwa w sprawie Energi

PKN Orlen podpisał 18 kwietnia porozumienie ze Skarbem Państwa w sprawie planowanego przejęcia Energi. Zadeklarował m.in. kontynuację inwestycji strategicznych energetycznej grupy, ale z możliwością weryfikacji warunków realizacji tych projektów.

 

W porozumieniu znalazły się deklaracje Orlenu dotyczące realizacji polityki energetycznej Polski, kontynuacji inwestycji strategicznych Energi i utrzymania polityki zatrudnienia, zapewniającej prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie spółek z tej energetycznej grupy. Dokument przewiduje także, że Orlen niezwłocznie po przejęciu kontroli nad Energą dokona weryfikacji warunków kontynuowania jej strategicznych inwestycji, w szczególności budowy Elektrowni Ostrołęka C. Przypomnijmy, że pierwotnie inwestycja ta miała polegać na budowie dużego bloku opalanego węglem kamiennym. Jednak w tym roku Energa i Enea wstrzymały prace przy tym projekcie i obecnie analizują jego opłacalność a także inne warianty realizacji, w tym zamianę paliwa z węgla na gaz.

Orlen zobowiązał się ponadto, że po przejęciu kontroli nad Energą wykonane zostaną zobowiązania spółek z jej grupy, dotyczące m.in. utrzymania łącznej mocy zainstalowanej z odnawialnych źródeł energii, wytwarzania i zapewnienia ciągłości dostaw ciepła przy wykorzystaniu funkcjonujących w grupie jednostek wytwórczych, a także prawidłowego działania i niezawodności sieci dystrybucyjnej, zgodnie z zatwierdzanymi przez prezesa URE planami rozwoju.

Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen

– Deklarujemy działania zapewniające obu firmom korzyści oraz dynamiczny rozwój na międzynarodowym rynku paliwowo-energetycznym. Jeden silny koncern o zdywersyfikowanych obszarach działalności, odporny na ryzyka i wahania rynkowe, będzie też istotnym wzmocnieniem polskiej gospodarki, która w tym nadzwyczajnym czasie, pełnym wyzwań, potrzebuje koła zamachowego – zapewnia Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen.

Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w porozumieniu obowiązuje ono przez okres 10 lat od dnia wejścia w życie (w zasadniczej części z dniem przeniesienia akcji Energi należących do Skarbu Państwa na Orlen w ramach wezwania) i ulega automatycznemu przedłużeniu na czas nieoznaczony po upływie tego okresu. Dokument przewiduje kary umowne za niewykonanie prawnie wiążących zobowiązań, a odpowiedzialność Orlenu z tego tytułu wygasa po upływie 10 lat od dnia wejścia w życie porozumienia.

Linie wysokich napięć/ Bloomberg

Koncern w wezwaniu na sprzedaż 100 proc. akcji gdańskiej grupy podwyższył ostatnio do 8,35 zł cenę za jedną jej akcję, która pierwotnie była ustalona na 7 zł. Wezwanie potrwa do 22 kwietnia 2020 r. Orlen zobowiązał się kupić akcje pod warunkiem, że zapisami zostanie objęta liczba akcji uprawniających do wykonywania co najmniej 66 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Energi. Najważniejsza dla powodzenia wezwania będzie więc decyzja Skarbu Państwa, który kontroluje 52 proc. udziału w kapitale Energi, dającego 64 proc. głosów w jej walnym zgromadzeniu.

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Niemcy wspierają azerski gaz

W zamian za dostawy gazu azerskiego, rząd Niemiec udzieli gwarancji kredytowej na 1,2 mld ...

Sasin: Nie ma alternatywy dla bloku w Ostrołęce

„Aktualnie nie jest opracowywany plan alternatywny, w którym nastąpiłaby zmiana paliwa zasilającego Elektrownię Ostrołęka ...

Enea udostępniła elektroniczne biuro obsługi klientów

Ok. 2,5 mln klientów firmy energetycznej Enea może już korzystać z elektronicznego biura obsługi. ...

Przepis na apokalipsę

W piątkowym wydaniu, 5 kwietnia 2019 r., „Rzeczypospolitej” ukazał się artykuł „Dlaczego mamy umierać ...

Rynek mocy w Polsce, niełatwy bój z Brukselą

W 2017 r. dla polskiej energetyki jednym z najważniejszych wydarzeń będzie wprowadzenie tzw. rynku ...

Gazociąg Jamał-Europa wysechł

Gazprom przestał przesyłać gaz polskim odcinkiem gazociągu Jamał-Europa. W czerwcu mają być zwiększone dostawy. ...