Tauron Wydobycie może korzystać z nazwy Tauron do końca 2023 roku. Po zmianie właścicielskiej jest to już wobec Taurona podmiot zewnętrzny. We wtorek spółka Tauron Wytwarzanie podpisała aneks do wieloletniego kontraktu ze spółką wydobywczą, ustalający warunki cenowe tegorocznych dostaw węgla. Ich szacunkowa wartość wynosi ok. 2,3 mld zł netto.

Czytaj więcej

Tauron zabezpiecza kolejne dostawy węgla od PGG

Tauron Wydobycie, choć nie jest już częścią Grupy Tauron, pozostaje największym dostawcą węgla dla jej elektrowni węglowych. W 2022 r. z należących do spółki wydobywczej kopalń Sobieski, Janina i Brzeszcze pochodziło 49 proc. węgla zużywanego przez Tauron.

W zawartym we wtorek aneksie ustalono także zasady naliczania kar umownych za niedostarczenie lub nieodebranie umownych ilości węgla. Kary będą naliczane w przypadku odchylenia o ponad 3 proc. dla nowego 910 MW bloku energetycznego w Jaworznie oraz o ponad 5 proc. w przypadku pozostałych elektrowni Taurona. W rozliczeniu rocznym strony ustaliły wysokość kar umownych odpowiednio na 20 proc. i 5 proc. wartości niedostarczonego lub nieodebranego węgla.

Aneks cenowy z Tauronem Wydobycie to kolejnym element związany z zapewnieniem tegorocznych dostaw paliwa do elektrowni węglowych Taurona. W ub. czwartek firma zawarła warte ok. 520 mln zł umowy na zakup dodatkowych ilości węgla dla swoich jednostek wytwórczych z Polską Grupą Górniczą, obowiązujące do końca stycznia 2024 r. Wcześniej, na początku stycznia br., Tauron informował o zawarciu z PGG umów na dostawy dla swoich jednostek węgla o szacowanej wartości rzędu 960 mln zł.