Ogłosił to Taras Melniczuk, przedstawiciel rządu w Radzie Najwyższej: „Zostało zakończone działanie porozumienia zawartego 12.07.2012 r między radą ministrów Ukrainy a rządem Federacji Rosyjskiej o środkach zabezpieczenia funkcjonowania równoległego Jednolitego Systemu Energetycznego Ukrainy i Jednolitego Systemu Energetycznego Federacji Rosyjskiej” – napisał Melniczuk na kanale Telegram.

Co to w praktyce oznacza? W lutym 2021 r. minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmitrij Kuleba poinformował, że Kijów planuje odłączyć się od białoruskiego i rosyjskiego systemu energetycznego do końca 2023 r. i zintegrować się z europejskim.

Czytaj więcej

Rusza budowa nowego połączenia elektroenergetycznego między Polską a Ukrainą

W lutym 2022 r. Ukraina ogłosiła decyzję o odmowie powrotu do zunifikowanego systemu energetycznego z Rosją i Białorusią. Według ministra energetyki Ukrainy, Germana Gałuszczenko, testy ukraińskiego systemu energetycznego w dniach 24-26 lutego próbnej synchronizacji z europejskim systemem ENTSO-E zakończyły się sukcesem i udowodniły "zdolność do pracy w trybie izolowanym".

16 marca prezydent Wołodymyr Zełenski ogłosił zjednoczenie ukraińskich i unijnych systemów energetycznych. W 2023 r Ukraina na stałe wejdzie do ENTSO-E. Obecnie należy doń 41 operatorów z 34 państw.

Czytaj więcej

Andrij Koneczenkow: Wiatru oraz innych OZE nie da się wykorzystać jako broni

28 marca odbyła się pierwsza aukcja ukraińskiej energii od czasu unifikacji systemu energetycznego Ukrainy z kontynentalną europejską siecią energetyczną ENTSO-E. Prąd został wyeksportowany na Słowację, do Rumunii, Węgier i Polski.

Ukrenergo wyjaśnił, że łączna moc między Ukrainą a ENTSO-E wynosi do 2000 MW i będzie miała bezpośredni wpływ na gospodarkę Ukrainy w postaci wpływów w wysokości kilku miliardów dolarów rocznie.

„Dla krajów Unii ukraiński prąd, który już w 70 procentach pochodzi ze źródeł niskoemisyjnych, otwiera szerokie możliwości zastąpienia rosyjskiego gazu” – argumentował Ukrenergo.

Zajęcie przez siły rosyjskie zaporożskiej siłowni jądrowej (największa w Europie) utrudnia Ukrainie swobodne zarządzanie swoim systemem energetycznym. Rosyjski agresor grozi odłączeniem siłowni od ukraińskich sieci.