Polecenie rozpoczęcia prac to finalny element przed samym rozpoczęciem prac, bezpośrednio związanych z samą budową bloku. Od ubiegłego roku trwają prace projektowe oraz działania zabezpieczające zakup głównych komponentów, niezbędnych do budowy bloku energetycznego o mocy ok. 750 MW w Ostrołęce. W przyszłości będzie on miał możliwość współspalania gazu ziemnego z innymi paliwami, np. wodorem lub biometanem.

–W perspektywie stale rosnącego zapotrzebowania na stabilne dostawy energii elektrycznej, kontynuujemy projekt budowy dużego, elastycznego bloku gazowo-parowego w Ostrołęce. Wspólnie z innymi inwestycjami niskoemisyjnymi Grupy ORLEN pozwoli on na bilansowanie krajowego systemu elektroenergetycznego do momentu, w którym osiągniemy docelowy miks energetyczny złożony z zeroemisyjnych źródeł odnawialnych i elektrowni jądrowych – podkreśla Iwona Waksmundzka-Olejniczak, prezes Energi.

Blok gazowo-parowy w Ostrołęce będzie przyłączony do interkonektora Polska-Litwa (GIPL). Dzięki temu paliwo zasilające jednostkę może pochodzić z wielu źródeł.

Czytaj więcej

Budowa gazowej Ostrołęki może ruszyć w połowie roku