Energa zamyka węglową przeszłość w Ostrołęce

W efekcie Energa rozwiązała umowę na dostawy energii w 2023 r. i przedłożyła operatorowi sieci przesyłowych dwie inne umowy mocowe: zawarte przez CCGT Ostrołęka i CCGT Grudziądz, ale z dostawą na 2026 r. Energa mogła to zrobić na bazie nowelizacji umowy mocowej, zastępując bloki węglowe jednostkami mniej emisyjnymi, jak gazowe. – Spółka celowa (Elektrownia Ostrołęka – red.) skorzystała z możliwości, jakie daje ustawa o rynku mocy i dzięki temu zwolnione zostanie zabezpieczenie finansowe w wysokości 36,6 mln zł wniesione przez nią dla realizowania projektu węglowego. W miejsce umowy mocowej dla projektu węglowego wskazane zostały dwa kontrakty zastępcze spełniające wymagane ustawowo kryteria – to CCGT Ostrołęka i CCGT Grudziądz – tłumaczy gdański koncern. Te dwa projekty dysponują łącznym obowiązkiem mocowym wynoszącym co najmniej 110 proc. w stosunku do kontraktu węglowego.

PSE uzupełni moce aukcjami dodatkowymi. Będzie drożej

W efekcie rozwiązania umowy na 2023 r. pojawia się pytanie jak operator sieci przesyłowych, Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) zabezpieczy dostawy energii bez planowanej jednostki o mocy 1 GW, którą miał odznaczać się blok węglowy. PSE tłumaczy w odpowiedzi na pytania „Rzeczpospolitej”, że analizy wystarczalności generacji są prowadzone na bieżąco, a brak węglowego bloku w Elektrowni Ostrołęka C ( jednostka węglowa) był uwzględniony także w parametrach aukcji głównej na rok dostaw 2026 i aukcji dodatkowych na rok dostaw 2023. PSE tłumaczy, że w miejsce rozwiązanej umowy mocowej na 2023 r. wejdą moce zakontraktowane w ramach kolejnych aukcji w tym aukcje dodatkowe na lata 2023 – 2025). – Pozwolą one na zakontraktowanie brakujących mocy – podkreśla PSE. Będzie jednak znacznie drożej. Cena zakontraktowanej mocy dla węglowej Ostrołęki wynosiła 202 zł/kW. Zgodnie z rozporządzeniem parametrów aukcji dodatkowych dla roku dostaw 2023, cena wejścia na rynek nowej jednostki wytwórczej wyniesie 364 zł/kW.

Budowa gazowej Ostrołęki w tym roku

Energa zapewnia, że realizacja elektrowni gazowej w Ostrołęce przebiega zgodnie z harmonogramem. Spółka rozwiązała umowę realizującą obowiązek mocowy na blok węglowy zastąpiony gazem. Jak powiedziała prezes Energi Iwona Waksmudzka-Olejniczak, budowa bloku gazowego w Ostrołęce o mocy 745 MW ruszy w 2022 r. i zgodnie z planem powinna zakończyć się w 2025 r. CCGT Ostrołęka znajduje się na etapie prac projektowych i działań organizacyjnych, w tym prac związanych z pozyskaniem decyzji i pozwoleń administracyjnych. Z nieoficjalnych informacji wiemy, że według harmonogramu budowa może rozpocząć się w czerwcu. Mimo wciąż trwających rozmów z PGNiG dot. inwestycji w Ostrołękę, Energa zapewnia, że budowa bloku gazowo-parowego w Ostrołęce zabezpieczona jest od strony finansowej m.in. porozumieniem z 18 maja 2021 r. pomiędzy PKN Orlen i Energą, jak również 17-letnim kontraktem mocowym na dostawy rozpoczynające się od 2026 r. W czerwcu 2021 r. podpisano umowę wartą 2,5 mld zł na wykonanie bloku węglowego z GE Power.

W przypadku bloku CCGT Grudziądz trwają procedury przetargowe prowadzące do wyłonienia generalnego wykonawcy obiektu. Zakończenie procedury przetargowej na wykonawcę jednostki spodziewane jest w najbliższych miesiącach.