Koniec największego sporu w polskiej energetyce. Tauron i Rafako rozstali się

Tauron otrzymał 240 mln złotych z tytułu roszczeń będących konsekwencją nienależytego wykonania przez Rafako kontraktu na budowę bloku 910 MW w Jaworznie - poinformowała spółka. Dzień wcześniej strony przekazały o zawarciu aneksu do ugody.

Publikacja: 25.04.2023 18:17

Koniec największego sporu w polskiej energetyce. Tauron i Rafako rozstali się

Foto: Adobe Stock

Zawarta pod koniec marca ugoda weszła w życie po spełnieniu ostatniego z warunków zawieszających. Jeden z warunków zawieszających został jednak skreślony z ugody na mocy aneksu do tejże ugody uzgodnionego 24 kwietnia. Chodzi o zawarcie porozumienia z litewską spółką zależną należącą VKJ do Ignitis. Domaga się ona od Rafako 50 mln zł za niedokończenie inwestycji w Wilnie. Litwini nie przystali na propozycję konwersji długu na akcje Rafako, tak jak zrobiły to banki, które były zaś gwarantem Rafako przy budowie bloku 910 MW w Jaworznie.

Czytaj więcej

Tauron kończy remont Jaworzna

Koniec historii 

Na koncie Tauronu zaksięgowana została cała kwota uzgodniona podczas mediacji. "Ugoda, będąca wynikiem mediacji prowadzonych przez Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej RP, sankcjonuje rozliczenie i rozwiązanie kontraktu. Na mocy ugody strony rozwiązały kontrakt wygaszając zobowiązania kontraktowe, a także zrzekły się wzajemnie wszelkich roszczeń ponad te, które zostały objęte ugodą. Rafako zwolniło też swoich podwykonawców ze wszelkich zobowiązań, które utrudniały im podjęcie współpracy z Tauron Wytwarzanie" - napisał Tauron w komunikacie. Oznacza to koniec trwającego kilkanaście miesięcy sporu między Rafako a Tauronem o liczne usterki w pracy jednego z najnowocześniejszych bloków energetycznych w Polsce 910 MW w Jaworznie. 

Czytaj więcej

Tauron i Rafako ogłaszają rozwód w pokoju. Jest finalna ugoda

Tauron będzie współpracował z podwykonawcami Rafako

Usunięcie wszystkich zidentyfikowanych problemów bloku będzie rozłożone w czasie, ale już widoczne są pozytywne efekty zawartej ugody. Tauron Wytwarzanie nawiązał bezpośrednią współpracę z dotychczasowymi podwykonawcami głównego wykonawcy, co nie było możliwe przed zawarciem ugody.

"Trwa opracowanie planów docelowych rozwiązań projektowych i technicznych, a kwota 240 mln, jaką spółka otrzymała dzięki ugodzie, zapewnia możliwości ich wdrożenia. Pozytywne zakończenie tych prac jest kluczowe dla przyszłej eksploatacji jednostki w najkorzystniejszej konfiguracji i z maksymalną efektywnością" – dodano w komunikacie. Remont bloku nieco się przedłuży do początku maja. 

Los Rafako nadal niepewny 

Na drodze Rafako do pozyskania inwestora, którym ma być Galleon należący do Michała Sołowowa, stoi jeszcze spór z Litwinami. Ostatnie piątkowe rozmowy zakończyły się fiaskiem. Na początku maja na Litwę ma  polecieć premier Mateusz Morawiecki, który miałby poruszyć tę sprawę. Ważą się jeszcze losy uczestnictwa w delegacji Pawła Borysa prezesa Polskiego Funduszu Rozwoju, będącego także udziałowcem Rafako.

Ciepło
Rusza program, który ma zazielenić ciepłownictwo. Na początek 2 mld złotych
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Ciepło
W lipcu rząd przedstawi harmonogram wyłączeń bloków węglowych
Ciepło
Najnowocześniejszy blok węglowy w Elektrowni Jaworzno zdał testy operatora
Ciepło
CEZ chce pozbyć się ciepłowni na Śląsku i w Małopolsce. Polski jednak nie opuści
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Ciepło
Ciepłownie nie dostają rekompensat za mrożenie cen ciepła