Skupiający od kilku miesięcy dużą uwagę mediów, jeden z największych bloków energetycznych w Polsce należący do Tauronu, blok 910 MW w elektrowni Jaworzno został odstawiony do tzw. remontu średniego jeszcze 22 marca. – To zaplanowany i uzgodniony z PSE postój jednostki, realizujący założenia harmonogramu postojów bloku przewidzianych w całym okresie jego pracy, uzgodniony jeszcze przed oddaniem bloku do eksploatacji – zapewniał koncern, dodając, że wszystkie obowiązki wynikające z konieczności dostaw mocy do produkcji energii są realizowane dzięki innym elektrowniom w grupie. Remont średni to przegląd kluczowych instalacji i urządzeń dotyczących kotła, turbiny, urządzeń elektrycznych. Sprawdzeniu podlegała zarówno część ciśnieniowa kotła, jak i układy pomocnicze, w tym m.in. zespoły młynowe wraz z instalacją podawania paliwa, układy powietrza i spalin oraz odżużlanie i elektrofiltr. – Bieżący postój to również okazja, by zebrać informacje niezbędne do wypracowania docelowych rozwiązań, które pozwolą nam utrzymać wysoką dyspozycyjność – mówi nam prezes Tauronu Wytwarzanie Trajan Szuladziński.

Czytaj więcej

Rafako ma przyszłość. Choć pod pewnymi warunkami

Remont jednak się przedłuży, choć ma to wynikać z okazji do sprawdzenia dodatkowych parametrów bloku, wykorzystując sprzyjają okoliczność, jaką ma być mniejsze zapotrzebowanie na energię w majówkę. – Podjęliśmy decyzję o wykorzystaniu sprzyjających warunków w systemie elektroenergetycznym i w uzgodnieniu z Operatorem Sieci Przesyłowych przedłużymy planowy postój bloku do końca weekendu majowego. Weekend majowy to jeden z okresów o najniższym zapotrzebowaniu na energię ze źródeł konwencjonalnych. Dodatkowy tydzień pozwoli nam na usunięcie części ze zidentyfikowanych wcześniej wad, co pozytywnie wpłynie na dyspozycyjność tych newralgicznych dla bloku układów – zapewnia nas prezes.

Służby ruchowe Tauronu Wytwarzanie od ponad pół roku samodzielnie prowadzą jednostkę już bez wsparcia wykonawcy, którym jest Rafako. – Blok pracował coraz bardziej optymalnie, co widać w postaci danych produkcyjnych – blok 910 MW wyprodukował w tym czasie 2,5 TWh energii elektrycznej – zapewnia Tauron.

Jak dodaje prezes, firmie udało się uniknąć poważniejszych problemów w tym czasie. – Dyspozycyjność bloku była na przestrzeni ostatnich miesięcy na bardzo wysokim poziomie, w I kwartale przekroczyła wartość 95 proc., a w marcu, bezpośrednio przed rozpoczęciem postoju remontowego, zanotowaliśmy 100 proc. bezawaryjnej pracy – zapewnia Szuladziński.