Spółka uruchomiła specjalną stronę internetową ze wzorem oświadczenia oraz z listą odbiorców uprawnionych do skorzystania z maksymalnej ceny prądu.

- Uruchomiliśmy specjalną stronę internetową ze wzorem oświadczenia dla firm, samorządów i innych podmiotów uprawnionych do skorzystania z cen maksymalnych energii elektrycznej. Zachęcamy do składania oświadczeń elektronicznie, pocztą lub osobiści już teraz, nie czekając do ostatniego możliwego terminu, który przypada z końcem listopada – mówi Daniel Iwan, rzecznik prasowy Tauron Sprzedaż.

Czytaj więcej

Wiceminister klimatu i środowiska: Nikt nie zostanie bez prądu

Oświadczenia powinny złożyć małe i średnie firmy, jednostki samorządu terytorialnego, a także podmioty wrażliwe wskazane w ustawie. Gospodarstwa domowe nie składają oświadczeń, żeby skorzystać z cen maksymalnych po przekroczeniu przyznanego limitu zużycia energii elektrycznej – mechanizm cen maksymalnych zostanie zastosowany wobec nich automatycznie.

Małe i średnie przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego i inne podmioty wrażliwe określone w ustawie muszą złożyć oświadczenia do 30 listopada br. W rozliczeniach z odbiorcami użyteczności publicznej i firmami będzie stosowana cena maksymalna na poziomie 785 zł za MWh w odniesieniu do zużycia od 1 grudnia 2022 do 31 grudnia 2023 r.

Czytaj więcej

Rząd zamraża rynek energii – przynajmniej na rok