„W pierwszym kwartale nastąpiły dramatyczne zmiany w strukturze koszyka mocy 27 krajów UE. Paliwa kopalne zostały złapane w ostrzejszy ruch spadającego popytu i rosnących odnawialnych źródeł energii. Największą presję odczuła produkcja węgla kamiennego, spadając o 30 proc. rok do roku (-38 TWh). Gaz nie był w stanie zarabiać na upadku węgla i również poniósł straty (-3 TWh).

""

Bloomberg

energia.rp.pl

Dzięki odzyskowi energii wodnej i rekordowo dużej generacji wiatrowej, odnawialne źródła energii zanotowały bardzo udany kwartał, zwiększając się o 38 TWh rok do roku i osiągając 40 proc. udział w miksie energetycznym, co jest ich najwyższym kwartałem do tej pory.

Zmniejszający się popyt i najniższe ceny hurtowe nie oszczędził nawet energii jądrowej. Reaktory w Szwecji, Francji i innych krajach musiały zostać wyłączone lub znacznie spowolnione. Podsumowując, generatory odnawialne były najmniej dotknięte kryzysem i wyszły z niego stosunkowo bez szwanku.

""

Adobe Stock

energia.rp.pl