Niemcy nie będą sprzeciwiać się już polskiemu atomowi? "Nie mamy więcej pytań"

Niemcy nie będą już dłużej sprzeciwiać się budowie elektrowni jądrowej na Pomorzu - wynika z wniosków ostatnich konsultacji transgranicznych, które odbyły się w Warszawie. Polski rząd przekonywał, że nawet sprzeciw Niemiec nie wpłynąłby na proces realizacji planowanej inwestycji.

Publikacja: 18.04.2023 18:43

Polsko - niemieckie konsultacje atomowe, kwiecień 2023 r.

Polsko - niemieckie konsultacje atomowe, kwiecień 2023 r.

Foto: Mat. prasowe GDOŚ

Jak informuje Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Polska udzieliła stronie niemieckiej wszelkich wyjaśnień w sprawie budowy i eksploatacji elektrowni jądrowej w województwie pomorskim. Wyjaśnienia odbyły się w ramach transgranicznych konsultacji międzynarodowych w związku z polskimi planami budowy elektrowni jądrowej na Pomorzu.

W czasie zorganizowanego na prośbę Niemiec spotkania polscy eksperci odpowiadali na pytania dotyczące budowy pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej. Jak informuje GDOŚ, po przedstawieniu informacji, prowadzący spotkanie Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska Andrzej Szweda-Lewandowski zwrócił się z pytaniem, czy wszystkie kwestie zostały w pełni wyjaśnione, i czy przedstawiciele niemieckiego rządu nie mają dodatkowych pytań. „W odpowiedzi przewodniczący niemieckiej delegacji Uwe Feller z Ministerstwa Ochrony Klimatu, Rolnictwa, Obszarów Wiejskich i Środowiska Meklemburgia-Pomorze Przednie stwierdził, że delegacja nie ma więcej pytań i dziękuje za udzielone odpowiedzi.” – wskazuje polska instytucja.

Czytaj więcej

Niemcy zablokują Polski atom? „W praktyce nie ma takich możliwości”

Wśród dyskutowanych kwestii były m.in. te związane z bezpieczeństwem elektrowni jądrowej, a także z ewentualnymi oddziaływaniami radiacyjnymi. Polscy eksperci omówili wyniki badań – także pod kątem zagrożenia trzęsieniami ziemi, a także stabilności podłoża w miejscu planowanej lokalizacji elektrowni jądrowej. "Podkreślili, że elektrownia będzie spełniać wszelkie krajowe i międzynarodowe wymogi bezpieczeństwa. Wskazali też, że Polska jest krajem asejsmicznym, co oznacza, że zagrożenie trzęsieniem ziemi, które mogłoby doprowadzić do awarii elektrowni podobnej, jak w Fukushimie, jest praktycznie niemożliwe. Wyjaśniono również, że elektrowni nie będzie zagrażać żadna działalność wydobywcza. Planowany obiekt ma być także odporny na zagrożenia zewnętrzne (nieprzyjacielskie), takie jak atak terrorystyczny, uderzenie dużego samolotu, czy cyberatak" - podkreśla GDOŚ.

Konsultacje transgraniczne prowadzone są w oparciu konwencję z Espoo – i stanowią część postępowania, którego celem jest wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji elektrowni jądrowej o mocy elektrycznej do 3750 MWe w województwie pomorskim. Do wyników postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, w tym uwag i wniosków zgłoszonych przez państwa biorące udział w postępowaniu, GDOŚ odniesie się w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Do tej pory konsultacje merytoryczne o charakterze transgranicznym pomyślnie zakończono z sześcioma państwami – Czechami, Estonią, Finlandią, Holandią, Łotwą i Węgrami. Konsultacje z Niemcami zostaną zakończone z chwilą podpisania protokołu, którego wstępny zakres już został uzgodniony.

Przypomnijmy, że pod koniec 2022 r. cztery niemieckie kraje związkowe Brandenburgia, Meklemburgia-Pomorze Przednie, Saksonia i Berlin protestują przeciwko budowie pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Ich stanowisko miała już otrzymać strona polska w ramach przeprowadzeniem transgranicznej oceny oddziaływania inwestycji na środowisko.

Ministerstwo Ochrony Konsumentów Meklemburgii-Pomorza Przedniego (tego samego landu, które przedstawiciel był na ostatnim spotkaniu w Polsce) przekazała polskiemu rządowi negatywne stanowisko w sprawie budowy w Polsce elektrowni jądrowej o mocy 3750 MW na Pomorzu. Po konsultacjach w Warszawie wydaje się, że obawy Niemiec zostały rozwiane.

Jak informuje Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Polska udzieliła stronie niemieckiej wszelkich wyjaśnień w sprawie budowy i eksploatacji elektrowni jądrowej w województwie pomorskim. Wyjaśnienia odbyły się w ramach transgranicznych konsultacji międzynarodowych w związku z polskimi planami budowy elektrowni jądrowej na Pomorzu.

W czasie zorganizowanego na prośbę Niemiec spotkania polscy eksperci odpowiadali na pytania dotyczące budowy pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej. Jak informuje GDOŚ, po przedstawieniu informacji, prowadzący spotkanie Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska Andrzej Szweda-Lewandowski zwrócił się z pytaniem, czy wszystkie kwestie zostały w pełni wyjaśnione, i czy przedstawiciele niemieckiego rządu nie mają dodatkowych pytań. „W odpowiedzi przewodniczący niemieckiej delegacji Uwe Feller z Ministerstwa Ochrony Klimatu, Rolnictwa, Obszarów Wiejskich i Środowiska Meklemburgia-Pomorze Przednie stwierdził, że delegacja nie ma więcej pytań i dziękuje za udzielone odpowiedzi.” – wskazuje polska instytucja.

Materiał Promocyjny
Atom ważny dla nowoczesnej gospodarki
Atom
Lepiej późno niż później. W Choczewie trwają prace nad elektrownią jądrową
Atom
Francuzi kuszą polski rząd. Stanęli do wyścigu po polski atom
Atom
Kiedy aktualizacja polskiego programu jądrowego? Padają sprzeczne daty
Atom
Brytyjczycy włączają się w wyścig po mały atom w Polsce