Znane dotychczas z produkcji energii z węgla, Polska Grupa Energetyczna i prywatny ZE PAK zawiązały umowę powołującą do życia nową spółkę celową PGE PAK Energia Jądrowa. To drugi podmiot celowy, który będzie odpowiedzialny za realizację dużego atomu w Polsce. Inna państwowa firma, Polskie Elektrownie Jądrowe, realizują już inny projekt z USA na Pomorzu. Jednak w odróżnieniu od pierwszego, ten ma być – w założeniu – przedsięwzięciem prywatnym, a więc bez bezpośredniego zaangażowania państwa. Elektrownia ma powstać w Pątnowie, składać się będzie z dwóch reaktorów o mocy 2,8 GW i ma być gotowa w 2035 r. Nowa spółka integruje partnerów projektów po stronie polskiej, ale nie będzie odpowiedzialna za samą realizację. To przypadnie kolejnemu podmiotowi, który zrealizuje projekt z koreańskim dostawcą technologii KHNP.

Nowa spółka ma już radę nadzorczą i zarząd. W skład rady PGE PAK Energia Jądrowa wejdzie 12 członków – po sześciu ze strony każdego z akcjonariuszy. Zarząd będzie składał się z czterech członków – po dwóch z każdej ze stron. Przewodniczącym RN będzie Zygmunt Solorz, jego zastępcą prezes PGE Wojciech Dąbrowski, zaś prezesem spółki Jakub Rybicki związany wcześniej z PGE i Ministerstwem Aktywów Państwowych.

Czytaj więcej

Jacek Sasin: Nowa spółka przybliża Polsce atom z Korei

PGE i ZE PAK będą posiadać po 50 proc. akcji w PGE PAK Energia Jądrowa, co pozwala – jak powiedział na uroczystości podpisania umowy między spółkami wicepremier i szef MAP Jacek Sasin – zabezpieczyć interes Skarbu Państwa w tym projekcie. Zadaniem spółki będzie reprezentowanie polskiej strony na wszystkich etapach projektu, w tym w trakcie badań lokalizacyjno-środowiskowych, pozyskiwania finansowania i przygotowywania harmonogramu inwestycji. – Przed nami pozyskanie decyzji administracyjnych, finansowania, ustalenie harmonogramu ze stroną koreańską. Liczymy, że równie szybko podpiszemy umowę inwestycyjną z Koreańczykami – podkreślił Wojciech Dąbrowski, prezes PGE.