W sierpniu ubiegłego roku, powołano przy ministrze klimatu i środowiska Radę do spraw rozwoju technologii wysokotemperaturowych reaktorów chłodzonych gazem przy ministrze klimatu i środowiska. O radzie zrobiło się głośno za sprawą jej wiceprzewodniczącego Przemysława Czarnka ministra edukacji. Skąd minister znalazł się w tej Radzie? Ministerstwo Klimatu i Środowiska tłumaczyło wówczas, że opracowanie koncepcji reaktorów jest finansowane „ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki, więc szef resortu finansującego w naturalny sposób jest członkiem zespołu”.

Rada miała być organem pomocniczym ministra właściwego do spraw energii (a więc MKiŚ). Na mocy jednak nowego zarządzenia minister klimatu i środowiska Anny Moskwy, Radę zniesiono 21 grudnia 2022 r.

Mimo ponad rocznego, formalnego funkcjonowania Rady, ta nie zebrała się ani razu. „Od czasu wejścia w życie zarządzenia nie odbyło się posiedzenia Rady. W związku z brakiem posiedzeń Rady, nie poniesiono kosztów związanych z jej obsługą. Dezaktualizacji również uległ skład członków Rady w związku z zaistniałymi zmianami personalnymi” – wyjaśnia redakcji „Rzeczpospolitej” biuro prasowe Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Czytaj więcej

Prace nad nowymi reaktorami jądrowymi bez Rady i bez Czarnka

Prace nad adaptowaniem do warunków polskich dostępnych technologii dotyczących energetyki jądrowej, m.in. małych reaktorów modułowych (SMR), ze szczególnym uwzględnieniem możliwości wdrożenia wysokotemperaturowych reaktorów jądrowych (HTR), oraz proponowanie rozwiązań optymalnych w tym zakresie – jak wskazuje resort – należy do zadań Departamentu Energetyki Jądrowej (DEJ) w MKiŚ. Równocześnie Narodowe Centrum Badań Jądrowych kontynuuje projekt badawczy w zakresie technologii HTGR (ang. High temperature gas-cooled reactors), w ramach którego m.in. zostało zawarte 22 listopada 2022 roku Porozumienie (Implementing Arrangement) ze stroną japońską – Japan Atomic Energy Agency. Dlatego też – jak tłumaczy ministerstwo – zadania przypisane do realizacji Rady, są obecnie realizowane przez DEJ oraz NCBJ, wobec czego zasadnym stało się zniesienie zarządzenia.