Prezes energetycznego giganta, który jest jedną ze stron listu intencyjnego dotyczącego budowy elektrowni jądrowej w Pątnowie z udziałem koreańskiego KHNP, zapowiedział, że jeśli spółka zdecyduje o dalszych krokach dot. projektu, to będzie aktualizować swoją strategię.

Przypomniał on, że od czasu publikacji strategii ceny gazu, paliw wzrosły pięciokrotnie, CO2 - trzykrotnie. „Ceny energii muszą podążać za tymi wzrostami. To wszystko zmienia ekonomikę przedsięwzięć, przede wszystkim myślenia o inwestycjach w energetykę jądrową. Ten wzrost cen sprawił, że inwestowanie w energetykę jądrową stało się zbliżone do inwestycji w alternatywne inne źródła wytwarzania w perspektywie długoterminowej. Ekonomika elektrowni jądrowych znacznie wzrosła, stąd nasze zainteresowanie i potencjalny powrót do budowy i bycia udziałowcem" - powiedział prezes Wojciech Dąbrowski.

Czytaj więcej

Morawiecki: możliwe kryterium dochodowe przy dopłatach do gazu

PGE i ZE PAK zawarły pod koniec października z koreańskim koncernem Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) list intencyjny dot. współpracy w ramach projektu budowy w Pątnowie elektrowni jądrowej w oparciu o koreańską technologię reaktorów APR 1400. Strony zamierzają przygotować wstępny plan rozwoju elektrowni jądrowej w tej lokalizacji do końca 2022 r.

Zgodnie z założeniami listu, do końca roku ma zostać opracowany plan rozwoju dla tej lokalizacji. „Będzie to sprawdzenie, czy w tej lokalizacji może być zbudowana elektrownia jądrowa, czy pozwalają na to warunki geologiczne. Po drugie, w planie ma się też zawrzeć wstępny model finansowania inwestycji i harmonogram realizacji. Prace trwają" - powiedział Dąbrowski.

PGE dokona aktualizacji strategii rozwoju, jeśli zapadnie decyzja o dalszych krokach dot. inwestycji w elektrownię jądrową. Decyzja ws. udziału w atom ma zostać podjęta do końca I kwartału przyszłego roku.