Podczas oficjalnej wizyty w Polsce, 21 kwietnia br. przedstawiciele południowokoreańskiej firmy spotkali się z Adamem Guibourgé-Czetwertyńskim, Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. W spotkaniu wziął udział również Piotr Naimski, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej. W listopadzie 2021 r. KHNP wspierane przez rząd Republiki Korei ogłosiło zamiar uczestniczenia w Programie Polskiej Energetyki Jądrowej, podkreślając gotowość firmy do dostarczenia nowoczesnych i bezpiecznych reaktorów generacji III+ o nazwie APR1400.

Podczas oficjalnego spotkania 21 kwietnia 2022 r., w którym uczestniczyli przedstawiciele KHNP, Hoonmin Lim, Ambasador Korei oraz Adam Guibourgé-Czetwertyński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) przedstawiła swoją ofertę techniczną i cenową na budowę elektrowni jądrowych. W spotkaniu wziął udział również Piotr Naimski, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej. W ramach złożonej propozycji firma zaoferowała reaktor jądrowy o nazwie APR1400, który jest systematycznie rozwijany i w ciągłej eksploatacji w Korei i Zjednoczonych Ma on już certyfikaty europejskie amerykańskie jak European Utility Requirements Organization (EUR) i US Nuclear Regulatory Commission (NRC). - Zaopatrzono go w pasywny system bezpieczeństwa i inne rozwiązania w celu ochrony przed kolizjami z dużymi komercyjnymi statkami powietrznymi, a także dodatkowe zabezpieczenia wprowadzone po wypadku w Fukushimie oraz rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa – podaje koreański koncern.

Oferta zaprezentowana przedstawicielom polskiego rządu zakłada budowę 6 reaktorów o łącznej mocy 8 400 MW. Pierwszy z nich mógłby zacząć działać już w 2033 roku, zgodnie z przyjętym harmonogramem w Programie Polskiej Energetyki Jądrowej. Ponadto w złożonej ofercie znalazły się takie szczegóły jak harmonogram budowy oraz plan zarządzania projektem. W swojej ofercie południowokoreańska firma odnosi się również do wybranej lokalizacji, transferu technologii oraz szkoleń i edukacji, które stanowią istotne aspekty dla polskiego rządu.

Koreańska oferta dotyczy także finasowania i jest wspierana przez rząd koreański. – Obejmuje kompleksowy plan finansowania oraz możliwości wsparcia inwestycji przez KHNP i instytucje koreańskiego rządu (agencje kredytów eksportowych (ECA), zagraniczne agencje rozwoju itp.) w celu realizacji finansowych wymogów projektu. – podkreśla koncern.

Ofertę na budowę atomu już w 2021 r. przedłożył francuski EDF, amerykański Westinghouse przedłoży ofertę w połowie tego roku.