Ponad pół miliarda odpisu za niesprzedany węgiel. PGE nadal bez umowy z rządem

Największy koncern energetyczny wciąż nie dostał pełnych rekompensat za interwencyjny zakup węgla kamiennego dla odbiorców indywidualnych. Jak wynika z raportu finansowego firmy, w efekcie spadających cen węgla, spółka została zmuszona dokonać odpisów na aktualizacyjnych na utratę wartości zakupionego węgla, które sięgają ponad pół miliarda zł.

Publikacja: 27.09.2023 09:22

PGE wciąż nie dostał pełnych rekompensat za interwencyjny zakup węgla kamiennego

PGE wciąż nie dostał pełnych rekompensat za interwencyjny zakup węgla kamiennego

Foto: Bloomberg

Przypomnijmy, że w połowie 2022 r. spółka z Grupy, PGE Paliwa otrzymała decyzje premiera polecające zakup przynajmniej 3 mln ton węgla energetycznego o parametrach zbliżonych do parametrów jakościowych wykorzystywanych przez gospodarstwa domowe oraz jego sprowadzenie do kraju do końca kwietnia 2023 r.

Rekompensaty za sprzedany węgiel są

PGE Paliwa została wskazana w rozporządzeniu Ministra Aktywów Państwowych z 2 listopada 2022 r. w sprawie wykazu podmiotów uprawnionych do prowadzenia sprzedaży gminom paliwa stałego, jako jeden z sześciu podmiotów wprowadzających do obrotu, uprawnionych do prowadzenia sprzedaży gminom paliwa stałego, z przeznaczeniem do sprzedaży w ramach zakupu preferencyjnego. Zgodnie z zapisami ustawy z 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych cena sprzedaży paliwa stałego nie mogła być wyższa niż 1 500 zł brutto/t. Podmiotowi wprowadzającemu do obrotu surowiec – w tym wypadku PGE Paliwa – przysługiwała rekompensata. To różnica między uzasadnionym średnim kosztem zakupu paliwa w tym okresie średnią ceną netto sprzedaży w tym okresie, powiększoną o podatek od towarów i usług. „Realizacja decyzji spowodowała przejściowe zwiększenie zapotrzebowania na gotówkę GK PGE i okresowy wzrost zadłużenia w związku z rozliczaniem transakcji zakupu oraz odsprzedaży węgla” – tłumaczy firma.

Czytaj więcej

Mniejszy zysk PGE mimo rosnących przychodów

Grupa ujęła w wynikach półrocznych przychody z tytułu rekompensat za dostawy węgla zrealizowane od stycznia do kwietnia 2023 roku w wysokości 115 mln zł. Natomiast w wynikach roku 2022 ujęto 131 mln zł za dostawy zrealizowane w 2022 r. PGE Paliwa otrzymała całość wnioskowanych rekompensat za węgiel już sprzedany.

Rekompensat za węgiel zakupiony, a nie sprzedany brak

Co gorsza dla firmy nadal nie została zawarta umowa z Ministerstwem Klimatu i Środowiska dotycząca finansowania realizacji decyzji premiera. Co pociąga za sobą konkretne konsekwencje finansowe dla giełdowej spółki. „W związku ze znacznym spadkiem rynkowych cen węgla w I półroczu 2023 roku oraz mając na względzie zasadę ostrożności, w wynikach finansowych Grupy Kapitałowej PGE ujęty został odpis aktualizujący wartość zapasu węgla zakupionego przez Grupę i niesprzedanego do 30 czerwca 2023 roku doszacowanych, możliwych do uzyskania na rynku cen węgla.” – podkreśla firma. Kwota odpisu aktualizującego wartość zapasów na 30 czerwca 2023 roku wniosła 634 mln zł . W wynikach została ujęta kwota 563 mln zł.

Mimo wszystko jednak firma zakłada podpisanie umowy i pełny zwrot kosztów związanych z realizacją decyzji, co spowoduje ujęcie przychodu w przyszłych sprawozdaniach finansowych.

PGE Paliwa importowała do Polski ponad 10 mln ton węgla, z czego ponad 9 mln ton trafiło już do odbiorców. „Szacunek kwot do rozliczenia z tytułu realizacji decyzji Premiera został przekazany przez Spółkę do Ministerstwa Klimatu i Środowiska.” – informowała nas kilka tygodni temu spółka.

Przypomnijmy, że w połowie 2022 r. spółka z Grupy, PGE Paliwa otrzymała decyzje premiera polecające zakup przynajmniej 3 mln ton węgla energetycznego o parametrach zbliżonych do parametrów jakościowych wykorzystywanych przez gospodarstwa domowe oraz jego sprowadzenie do kraju do końca kwietnia 2023 r.

Rekompensaty za sprzedany węgiel są

Pozostało 90% artykułu
Węgiel
Polski dostawca maszyn górniczych sprzedał swój biznes w Rosji
Węgiel
CBA w Bogdance. Nieoficjalne: Na celowniku były prezes i osoba powiązana z Suwerenną Polską
Węgiel
Funkcjonariusze CBA wkroczyli do Bogdanki
Węgiel
Jest nowy prezes JSW. Nie ma dużego doświadczenia w górnictwie
Węgiel
Porządki kadrowe w Bogdance. Nowa rada nadzorcza odwołała zarząd