EBITDA wyniosła w omawianym okresie 2,4 mld zł. To spadek o 35 proc. rok do roku, z kolei EBITDA powtarzalna 2,859 mld zł. To wzrost o 77 proc. rok do roku. Przychody wyniosły 22,352 mld zł. Oznacza to wzrost o 42 proc. rok do roku.

W sektorze energetyki konwencjonalnej EBITDA raportowana grupy PGE wyniosła w II kwartale 104 mln zł, w ciepłownictwie 312 mln zł. EBITDA energetyki odnawialnej wyniosła 243 mln zł, a dystrybucji 977 mln zł. Energetyka kolejowa miała w tym okresie 269 mln zł EBITDA, a obrót 371 mln zł.

Po pierwszym półroczu 2023 roku grupa PGE ma 6,205 mld zł powtarzalnej EBITDA. To wzrost o 47 proc.), 5,872 mld zł raportowanej EBITDA (spadek o 8 proc. rdr), 2,076 mld zł zysku netto (spadek o 37 proc.) przy przychodach na poziomie 49,56 mld zł (wzrost o 52 proc.).

Nakłady inwestycyjne grupy wyniosły w I półroczu blisko 4 mld zł i były wyższe rok do roku o 114 proc.