JSW z mniejszym zyskiem. Gorsza koniunktura na węgiel

Największy w Europie producent węgla koksującego notuje słabsze wyniki. Zysk netto w drugim kwartale tego roku osiągnął wartość około 0,8 mld zł, zaś rok wcześniej było to blisko 1,3 mld zł. Wszystko przez spadek cen węgla energetycznego i mniejszy popyt na koks.

Publikacja: 07.09.2023 10:09

JSW z mniejszym zyskiem

JSW z mniejszym zyskiem

Foto: materiały prasowe

Zarząd JSW, pomimo utrzymującej się obniżonej produkcji stali w Europie podkreśla, że jest w stanie lokować węgiel koksowy i koks na rynku, uzyskując dobre wyniki finansowe. Przychody ze sprzedaży w pierwszym półroczu tego roku - w porównaniu do analogicznego okresu 2022 roku były niższe o 21,1 proc., na co wpłynęły głównie niższe średnie ceny koksu o 28,5 proc. i węgla koksowego o 25 proc. „Musimy jednak wziąć pod uwagę, że dane z bieżącego półrocza porównujemy do wyjątkowego okresu z roku ubiegłego, kiedy z powodu kumulacji zakłóceń rynkowych m.in. powodzi w Australii, wybuchu wojny w Ukrainie mieliśmy do czynienia z rekordowymi cenami – wyjaśnia Tomasz Cudny, prezes JSW.

Czytaj więcej

Związki zawodowe w JSW stawiają nowe żądania. Chodzi o opłatę od zysków

EBITDA w drugim kwartale tego roku wyniosła ponad 1,3 mld zł. W omawianym okresie średnia cena węgla koksowego osiągnięta przez JSW wyniosła 1 235,03 zł za tonę, tj. więcej o 1,1 proc. w porównaniu do poprzedniego kwartału. Z kolei średnia cena koksu w drugim kwartale 2023 r. ukształtowała się na poziomie 1 698,63 zł za tonę i w omawianym okresie była wyższa o ponad 6,9 proc. W rezultacie przychody ze sprzedaży w drugim kwartale 2023 roku osiągnęły poziom 4,1 mld zł. Rok wcześniej było to blisko 6 mld zł.

W drugim kwartale tego roku kopalnie wyprodukowały ponad 3,3 mln ton węgla, to mniej o 1,9 proc. w porównaniu do poprzedniego kwartału. Produkcja koksu w drugim kwartale była wyższa o 10,5 proc. niż w poprzednim kwartale i ukształtowała się na poziomie 0,8 mln ton. Sprzedaż węgla do odbiorców zewnętrznych wyprodukowanego w zakładach Grupy wyniosła niespełna 2 mln ton. Natomiast sprzedaż koksu w omawianym okresie osiągnęła poziom prawie 0,9 mln ton.

Na inwestycje w Grupie Kapitałowej JSW przeznaczono w drugim kwartale tego roku pawie 1 mld zł. To spadek o 5,6 proc. w stosunku do poprzedniego kwartału. „Jeśli jednak wziąć pod uwagę porównanie pierwszego półrocza 2023 i tego samego okresu rok wcześniej – jest to wzrost o ponad 56 proc. To efekt przede wszystkim modernizacji wielu sekcji obudów zmechanizowanych oraz podziemnych urządzeń transportowych, wzrostu nakładów na zakłady przeróbki mechanicznej węgla, ochronę środowiska, budowę bloku energetycznego w Koksowni Radlin, a także wiele innych.” – podaje firma

Czytaj więcej

W JSW będą nagrody motywacyjne. Koszt? 230 mln złotych

Spółka przypomina także o efekcie nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz o zmianie niektórych innych ustaw. JSW szacuje, że wejście w życie tej noweli będzie oznaczać uiszczenie składki solidarnościowej przez JSW w wysokości 1,6 mld zł.

Średni stan zatrudnienia w Grupie JSW wyniósł 30 828 pracowników. Natomiast w samej Jastrzębskiej Spółce Węglowej pracuje 21 151 osób.

Zarząd JSW, pomimo utrzymującej się obniżonej produkcji stali w Europie podkreśla, że jest w stanie lokować węgiel koksowy i koks na rynku, uzyskując dobre wyniki finansowe. Przychody ze sprzedaży w pierwszym półroczu tego roku - w porównaniu do analogicznego okresu 2022 roku były niższe o 21,1 proc., na co wpłynęły głównie niższe średnie ceny koksu o 28,5 proc. i węgla koksowego o 25 proc. „Musimy jednak wziąć pod uwagę, że dane z bieżącego półrocza porównujemy do wyjątkowego okresu z roku ubiegłego, kiedy z powodu kumulacji zakłóceń rynkowych m.in. powodzi w Australii, wybuchu wojny w Ukrainie mieliśmy do czynienia z rekordowymi cenami – wyjaśnia Tomasz Cudny, prezes JSW.

Węgiel
Polski dostawca maszyn górniczych sprzedał swój biznes w Rosji
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Węgiel
CBA w Bogdance. Nieoficjalne: Na celowniku były prezes i osoba powiązana z Suwerenną Polską
Węgiel
Funkcjonariusze CBA wkroczyli do Bogdanki
Węgiel
Jest nowy prezes JSW. Nie ma dużego doświadczenia w górnictwie
Węgiel
Porządki kadrowe w Bogdance. Nowa rada nadzorcza odwołała zarząd