Jak informuje JSW, realizując zapisy porozumienia z 8 lutego 2023 r., zarząd firmy porozumiał się 11 lipca 2023 r. z reprezentatywnymi organizacjami związkami w sprawie wypłaty pracownikom jednorazowej nagrody motywacyjnej. "Indywidualna wysokość nagrody motywacyjnej ma charakter uznaniowy i wyniesie maksymalnie 11 500 zł brutto dla pracowników zatrudnionych pod ziemią, 9 500 zł brutto – dla pracowników zatrudnionych w Zakładzie Przeróbki Mechanicznej Węgla oraz 7 500 zł brutto – dla pozostałych pracowników." - informuje JSW.

JSW zastrzega, że kwota brutto wypłaconej nagrody motywacyjnej wyniesie około 230 mln zł i nie przekroczy ustalonego w porozumieniu funduszu wynagrodzeń na rok 2023. Nagroda motywacyjna wypłacona zostanie 21 lipca 2023 r.

Czytaj więcej

Rząd zmienia zdanie. Spółki węglowe zapłacą za mrożenie cen prądu

Przypomnijmy, że zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej zawarł 2 lutego br., porozumienie z reprezentatywnymi organizacjami związkowymi w sprawie wzrostu funduszu płac od 1 stycznia 2023 roku o 15,4 proc., czyli o ok. 580 mln zł.

Już w 2022 r. wynagrodzenia w JSW wzrosły o 10 proc. W lipcu ub. roku pracownikom wypłacono także jednorazową nagrodę w wysokości od 13 tys. do 19 tys. zł brutto, co kosztowało spółkę ok. 480 mln zł.