Miliardowe zyski górniczego giganta. Wiemy, na co poszły

Polska Grupa Górnicza, największa spółka górnicza w kraju, miała w 2022 r. ponad 2,5 mld zł zysku netto. Rok wcześniej strata sięgnęła 3,8 mld zł.

Publikacja: 11.07.2023 15:26

Miliardowe zyski górniczego giganta. Wiemy, na co poszły

Foto: Shutterstock

Dotarliśmy do rocznego sprawozdania finansowego PGG za 2022 r. Firma, nie jest spółką giełdową, więc nie ma obowiązku informować o takim sprawozdaniu. Na koniec grudnia 2022 r. PGG posiada 51,5 proc. udziału w krajowym rynku węgla energetycznego i 42 proc. w rynku węgla ogółem. W grupie wydobyto w 2022 r. 22,3 mln ton węgla oraz sprzedano 21,9 mln ton. Dla porównania, wydobycie ogółem w naszym kraju wynosiło 52,8 mln ton.

Czytaj więcej

Rząd zmienia zdanie. Spółki węglowe zapłacą za mrożenie cen prądu

Na co poszedł zysk węglowej spółki?

Najciekawsze są dane finansowe węglowego kolosa. Zysk netto za 2022 r., kiedy ceny węgla osiągały rekordowe poziomy w związku z agresją Rosji na Ukrainę, wyniósł ponad 2,53 mld zł. To znacząca poprawa dzięki chwilowej koniunkturze. Za 2021 r. spółka odnotowała stratę rzędu 3,8 mld zł.

Na co przeznaczono zysk? Wypłata z zysku, która trafiła do budżetu państwa wyniosła 83,5 mln zł, 41,7 mln trafiło na Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. Ponad 202 mln zł trafiło na tzw. kapitał zapasowy spółki. Spółka uregulowała też  – dzięki wysokiemu zyskowi – zobowiązania finansowanie wynikające ze strat w 2019 r. w kwocie 185 mln zł, i w 2020 r. rzędu aż ponad 2 mld zł. Nadal jednak wrażenie robią olbrzymie zobowiązania spółki – długo i krótkoterminowe, które wynoszą 9,8 mld zł (spółka zmniejszyła w 2022 r. swoje zobowiązania o ok. 1 mld zł względem 2021 r.).

Zagrożenie dla działalności górniczej spółki

Biegły rewident zwraca uwagę na warunki wejścia w życie systemu wsparcia rządowego, zawartego w nowelizacji ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego. Jej celem jest finansowanie redukcji zdolności produkcyjnych, pokrycie kosztów wynikających z zakończenia wydobycia węgla kamiennego oraz redukcja bieżącego zadłużenia przedsiębiorstw górniczych objętych tym systemem.

W szczególności system wsparcia wymaga notyfikowania w Komisji Europejskiej, który to proces nie został jeszcze zakończony. „Ewentualna odmowa takiej notyfikacji będzie skutkowała koniecznością zwrotu dotychczas otrzymanych dopłat, a także koniecznością zapłaty zawieszonych zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz pożyczki otrzymanej z Polskiego Funduszu Rozwoju” – informuje rewident. Proces notyfikacji nadal trwa.

Węgiel
Niemcy nie odejdą wcześniej od węgla. Koniec lat 30 pozostaje w mocy
Węgiel
Górnictwo znów na minusie, a zgody na pomoc nadal nie ma
Węgiel
Leszek Pietraszek, prezes Polskiej Grupy Górniczej: Wbrew niektórym jesteśmy stabilnym przedsiębiorstwem
Węgiel
Zaostrzone normy jakości dla węgla mogą wejść dwa lata później
Materiał Promocyjny
Mazda CX-5 – wszystko, co dobre, ma swój koniec
Węgiel
Klęska rozmów płacowych w JSW. Jest zapowiedź protestów
Materiał Promocyjny
Branża bankowa gorszy okres ma za sobą