Edward Paździorko, wiceprezes JSW: Nowe prawo nie zagraża na razie JSW

Rozporządzenie metanowe w obecnej wersji stwarza potencjalne zagrożenie naszym kopalniom i przyszłości JSW z uwagi na zbyt rygorystyczne podejście do proponowanej jednostkowej wielkości emisji metanu z szybów wentylacyjnych – mówi Edward Paździorko, wiceprezes JSW.

Publikacja: 06.03.2023 09:48

Edward Paździorko, wiceprezes JSW

Edward Paździorko, wiceprezes JSW

Foto: fot. mat. prasowe

Czy nowe rozporządzenie metanowe zagraża przyszłości JSW?

Warto zacząć do tego, że objęcie zbyt rygorystycznym rozporządzeniem metanowym kopalni węgla koksującego oznaczać będzie konsekwencje również dla sektora energetycznego, który chce przechodzić na farmy wiatrowe na lądzie i na morzu. Bez naszego węgla nie będzie stali potrzebnej do budowy tzw. wiatraków. Na dzisiaj mimo wszystko uważam, że to rozporządzenie, dopóki nie jest oficjalnie przyjęte w proponowanym kształcie, nie jest zagrożeniem dla naszej spółki. Bowiem w nim o węglu koksowym nie mówi się w sposób tak oczywisty, jak o węglu typowo energetycznym.

Jeśli rozporządzenie wejdzie w życie, czy JSW będzie musiało zamknąć kopalnie?

Na dzisiaj ważą się losy podejścia legislatorów UE do węgla koksującego. Z jednej strony UE gwarantuje, że węgiel koksujący jest surowcem krytycznym, a z drugiej chce drastycznie ograniczyć emisję metanu z kopalń węgla. Obecnie w propozycji rozporządzenia w wątku emisji metanu z szybów wentylacyjnych zapisane jest, że trzy lata po wejściu w życie tego rozporządzenia, obejmie ono także kopalnie węgla koksującego. Na tę chwilę kopalnie węgla koksującego, pomimo że są silnie metanowe, są wyłączone. Po trzech latach ma jednak wejść – zgodnie z obecnymi przepisami – akt delegowany, który będzie obejmował także kopalnie węgla koksowego. Na dzisiaj nie wiemy, jaki poziom emisji metanu z naszych kopalń będzie dopuszczalny.

W jaki sposób JSW chce rozwiązać problem emisji metanu w kopalniach? Jakie przeznaczy na to środki?

Emisja metanu to kwestia, którą adresujemy w różnych programach. Wielkość środków inwestycyjnych na ten cel będzie jednak zależała od własnych możliwości i rynku. Na nasze obecne działania ujęte w strategii środowiskowej mamy zagwarantowane finansowanie. Nie mogę na obecnym etapie zdradzić kwot, są jednak wkomponowane w nasze coroczne plany i budżety. Liczymy, że planowane inwestycje będą opłacalne, patrząc na ceny energii elektrycznej na rynku i możliwości wytworzenia energii własnej, wykorzystując do tego metan pozyskiwany systemem odmetanowania. Obecnie produkujemy we własnych instalacjach ok. 100 tys. MWh/r. energii z metanu, a chcemy przyszłościowo cztery razy więcej. Docelowo do roku 2030, uwzględniając również produkcję energii z gazu koksowniczego oraz z odnawialnych źródeł energii, chcemy być producentem energii netto. Na dzisiaj w Grupie Kapitałowej JSW zużywamy ok.1,5 TWh energii elektrycznej, z czego połowę kupujemy na Towarowej Giełdzie Energii.

JSW wydobywa także węgiel energetyczny, jak kopalnia Budryk…

Nie wydobywamy stricte węgla energetycznego. Wydobywamy węgiel koksujący typu 34- 35. Węgiel energetyczny to surowiec o typach węgli 31, 32, 33. W procesie wydobycia węgla koksującego i jego flotacji na Zakładach przeróbczych, faktycznie jednak część węgli może służyć i służy do celów energetycznych. Taka część węgli wymieszana później z innymi gatunkami węgli typowo energetycznych tworzy mieszankę energetyczną i jest spalana w blokach elektrowni czy ciepłowni. Mieszanki mogą więc posłużyć do produkcji energii, ale nie tylko. Zresztą zgodnie z naszą przyjętą strategią będziemy systematycznie zmniejszać jego produkcję

Czy JSW byłaby w stanie spełnić założenia projektowanej dyrektywy metanowej?

Na tym etapie trudno się nam na ten temat wypowiadać, bo nie znamy poziomów emisji, jakie miałyby nas ew. dotknąć po wspomnianych trzech latach. Z tego, co mówi Polska Grupa Górnicza, wynika, że rygory emisji na 1000 ton wydobytego węgla są nijak do spełnienia. Te proponowane poziomy są nie do spełnienia także przez nasze kopalnie, zwłaszcza że mamy większą metanowość, co przekłada się na wysoką emisyjność, jeśli takowe by nas miały dotyczyć. Pozostaje jeszcze zapis dotyczący emisji metanu ze stacji odmetanowania. W pierwszej wersji rozporządzenia zapisany jest całkowity zakaz, co jest niemożliwe do spełnienia. W wersji kompromisowej dopuszczalne jest spalanie metanu resztkowego w pochodni. Zapis w wersji kompromisowej jest więc do spełnienia.

O ile JSW ma program zagospodarowania emisji metanu podczas eksploatacji, to czy jest technologia zagospodarowania emisji z szybów wentylacyjnych?

Są obecnie dostępne technologie na świecie umożliwiające zagospodarowanie metanu z szybów wentylacyjnych. Problem polega jednak na tym, że stężenie metanu w powietrzu powinno być kilkukrotnie wyższe od tego które rzeczywiście dzisiaj mamy. Jest to niedopuszczalne ze względów bezpieczeństwa i nie dopuszczają tego również nasze przepisy. W związku z tym te technologie nie mogą zostać u nas zastosowane. Idziemy więc inną drogą. Wdrażamy program redukcji metanu, który dotyczy odmetanowania ścian wydobywczych i zrobów poeksploatacyjnych technologiami obecnie znanymi. Właśnie takimi działaniami chcemy bezpośrednio jeszcze na dole zmniejszać emisję metanu do wyrobisk górniczych, stanowiących drogę wentylacyjną do szybów wentylacyjnych. Każde ujęcie metanu będzie gospodarczo wykorzystane w układach kogeneracyjnych do produkcji energii elektrycznej.

Czy nowe rozporządzenie metanowe zagraża przyszłości JSW?

Warto zacząć do tego, że objęcie zbyt rygorystycznym rozporządzeniem metanowym kopalni węgla koksującego oznaczać będzie konsekwencje również dla sektora energetycznego, który chce przechodzić na farmy wiatrowe na lądzie i na morzu. Bez naszego węgla nie będzie stali potrzebnej do budowy tzw. wiatraków. Na dzisiaj mimo wszystko uważam, że to rozporządzenie, dopóki nie jest oficjalnie przyjęte w proponowanym kształcie, nie jest zagrożeniem dla naszej spółki. Bowiem w nim o węglu koksowym nie mówi się w sposób tak oczywisty, jak o węglu typowo energetycznym.

Pozostało 87% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Węgiel
Rosyjskie kopalnie tracą klientów. Cuda na węglowym rynku
Węgiel
Górnicy dostaną dodatkowe wynagrodzenie wynikające z umowy społecznej
Węgiel
JSW z dawno niewidzianą stratą. W wynikach są bardziej niepokojące dane
Węgiel
Zapora na granicy kopalni Turów działa. Jest stanowisko Czech
Węgiel
Kopalnie dotujemy nielegalnie - przyznaje Ministerstwo Przemysłu
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie. Jak zbudować efektywny HR i skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim?