Sejm przegłosował dodatki węglowe. Ile, jak i dla kogo

Sejm przyjął ustawę o dodatku węglowym. Zakłada on wypłatę 3 tys. zł dla każdego gospodarstwa domowego, używającego do ogrzewania węgla. Ustawa trafi teraz do Senatu.

Publikacja: 22.07.2022 11:34

Sejm przegłosował dodatki węglowe. Ile, jak i dla kogo

Foto: PAP/Radek Pietruszka

Sejm odrzucił poprawki opozycji, zakładające m.in. rozszerzenie prawa do dodatku o gospodarstwa używające do ogrzewania pelletu, oleju opałowego, gazu, LPG i energię elektryczną i podwyższenie wysokości z 3 do 6 tys. zł. Inne propozycji wskazywały na ograniczenie prawa do dodatku do tych gospodarstw domowych, gdzie dochód na osobę jest nie większy niż przeciętne wynagrodzenie w 2021 r.

Ustawa przewiduje wypłatę 3 tys. dodatku węglowego dla każdego gospodarstwa domowego, używającego węgla jako źródła ogrzewania, które musi zostać złożone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Czytaj więcej

Węgla brakuje zwłaszcza w północnej części kraju

Zakładany w ustawie maksymalny limit wydatków na dodatki węglowe wynosi w 2022 r. 11,5 mld zł. Źródłem finansowania dodatku jest Fundusz Przeciwdziałania COVID-19.

Propozycje dotyczą także wprowadzenia mechanizmu obejmowania gwarancjami Skarbu Państwa zobowiązań z tytułu obligacji lub kredytów zaciągniętych na rynku krajowym lub zagranicznym przez ciepłownie. Chodzi o gwarancje środków na zakup węgla.

Co ciekawe ustawa zawiera też artykuły dotyczące prawa bankowego, procedur przejmowania banków i Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Według resortu finansów, proponowane przepisy to wykonanie zaleceń Komisji Europejskiej do innych polskich regulacji, przyjętych przed dwoma miesiącami, a mających implementować europejskie przepisy.

Za projektem głosowało 261 posłów, przeciwko było 36, wstrzymało się 149.

Czytaj więcej

Polski Alarm Smogowy: Dopłaty do węgla niesprawiedliwe i szkodliwe dla klimatu

Dla kogo 3 tysiące na węgiel

Jednorazowy dodatek węglowy w wysokości 3 tys. zł jest skierowany do tych gospodarstw domowych, w których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi co najmniej 85 proc. węgla kamiennego. Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku węglowego ma być uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Dodatek węglowy wynosi 3 tys. złotych i ma być przyznawany jednorazowo. W przypadku złożenia wniosku przez więcej niż jednego członka gospodarstwa, przyznawany będzie temu z wnioskodawców, który złożył wniosek jako pierwszy.

Termin na składanie wniosków o wypłatę dodatku upłynie 30 listopada 2022 r. Rozpatrzą je gminy, które będą miały maksymalnie miesiąc na wypłatę przyznanego dodatku.

Nie zgłosiłeś pieca na węgiel? Nadal masz szansę na dodatek

Warunkiem otrzymania dodatku węglowego będzie wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Mimo, iż czas na takie zgłoszenia minął 30 czerwca, jest sposób aby otrzymać 3 tys. zł.

Za niezłożenie deklaracji w terminie grozi grzywną do 5 tys. zł. Jeśli jednak zreflektujemy się, że nie złożyliśmy deklaracji zanim wójt, burmistrz lub prezydent miasta "poweźmie o tym informację" i nałoży karę, możemy jej uniknąć, składając stosowną deklarację i tzw. czynny żal.

Sejm odrzucił poprawki opozycji, zakładające m.in. rozszerzenie prawa do dodatku o gospodarstwa używające do ogrzewania pelletu, oleju opałowego, gazu, LPG i energię elektryczną i podwyższenie wysokości z 3 do 6 tys. zł. Inne propozycji wskazywały na ograniczenie prawa do dodatku do tych gospodarstw domowych, gdzie dochód na osobę jest nie większy niż przeciętne wynagrodzenie w 2021 r.

Ustawa przewiduje wypłatę 3 tys. dodatku węglowego dla każdego gospodarstwa domowego, używającego węgla jako źródła ogrzewania, które musi zostać złożone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Pozostało 83% artykułu
Węgiel
Górnicy dostaną dodatkowe wynagrodzenie wynikające z umowy społecznej
Węgiel
JSW z dawno niewidzianą stratą. W wynikach są bardziej niepokojące dane
Węgiel
Zapora na granicy kopalni Turów działa. Jest stanowisko Czech
Węgiel
Kopalnie dotujemy nielegalnie - przyznaje Ministerstwo Przemysłu
Węgiel
Zgoda rządu na wydzielenie węgla z grup energetycznych