Komisja Europejska ma zaproponować tymczasowe zwolnienia z obowiązku emisji zanieczyszczeń i CO2 dla elektrowni i rafinerii w ramach wysiłków na rzecz oszczędzania gazu przed najbliższą zimą. Taką informację przekazał portal Carbon Pulse. Nie jest jednak jasne, czy chodzi o wszystkie instalacje emitujące CO2, czy tylko te, wykorzystujące do produkcji energii i ciepła mniej emisyjny od węgla gaz. Taka czasowa regulacja mogłaby obniżyć cenę uprawień do emisji CO2 i w efekcie także zmniejszyć presję cenową dla elektrowni wykorzystujący węgiel do produkcji energii elektrycznej. Mogłaby więc na tym skorzystać także Polska. Pozwoliłoby to także zmniejszyć presję na znaczące podwyżki cen prądu od przyszłego roku.

Europejski System Handlu Uprawnieniami do Emisji (EU ETS) jest kluczowym elementem polityki Unii Europejskiej na rzecz walki ze zmianą klimatu oraz jej podstawowym narzędziem służącym do zmniejszania emisji gazów cieplarnianych (np. dwutlenku węgla) w opłacalny sposób. Zasady jego funkcjonowania są określone dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej.

Czytaj więcej

Rząd zapowiada nowe rekompensaty węglowe w wysokości 3 tys. zł

System obejmuje ponad 11 tys. instalacji w sektorze energetycznym i przemysłowym na obszarze UE i Norwegii, które są odpowiedzialne za blisko połowę unijnej emisji dwutlenku węgla.