Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) podała informacje dotyczące działalności operacyjnej grupy kapitałowej JSW w II kwartale 2022 r. JSW podała, że w II kw. 2022 r. wydobyła ok. 3,4 mln ton węgla, czyli o około 1,3 proc. mniej niż rok wcześniej i 9,7 proc. mniej niż w I kwartale 2022. W II kwartale 2022 licząc rok do roku mniejsze było wydobycie węgla koksowego, większa energetycznego. W porównaniu do I kwartału 2022 spadło zarówno wydobycie węgla koksowego, jak i energetycznego.

Sprzedaż węgla ogółem w II kwartale 2022 wyniosła około 3,58 mln ton i była niższa w porównaniu do I kwartału 2022 r. o około 11,7 proc., a w porównaniu do II kwartału 2021 niższa o około 5,1 proc.

Jeśli chodzi o ceny, JSW podała, że średnia notowań indeksu węglowego The Steel Index (TSI) za okres od stycznia do maja 2022 roku, wpływających na ceny JSW w II kw. 2022 roku wyniosła 487 dolarów/t, a w porównaniu do średniej indeksu TSI z okresu październik 2021 - luty 2022 wpływającej na ceny w I kwartale 2022 roku wzrosła o 25 proc.

Czytaj więcej

Węglowe rekompensaty z podpisem prezydenta

Szacowana średnia cena zł/t węgli koksowych sprzedanych przez JSW odbiorcom zewnętrznym w II kw. 2022 r. w stosunku do ubiegłego kwartału wzrosła o ok. 41 proc. Po przeliczeniu na dol. wg. średniego kursu NBP z danego kwartału wzrost wyniósł ok. 33 proc.

W II kwartale 2022 r. wydobycie koksu ogółem w grupie JSW wyniosła 0,89 mln ton i była wyższe w porównaniu do I kwartału 2022 roku o około 1,2 proc. a w stosunku do II kw. 2021 r. mniejsza o około 4,5 proc. Sprzedaż koksu ogółem w II kwartale 2022 wyniosła 0,83 mln ton i była niższa w porównaniu do I kwartału 2022 o około 12,3 proc., a w stosunku do II kwartału 2021 niższa o około 4,5 proc.

Spadek cen węgla koksującego na początku trzeciego kwartału będzie miało zapewne swoje odbicie także wynikach spółki za ten okres. Zdaniem analityków zajmujących się rynkiem surowcowym, drugi kwartał tego roku może być dla JSW ponownie rekordowy z wynikiem EBITDA nawet rzędu 3,5 mld zł. Jednak wspominany trzeci kwartał może być już nieco mniejszy z wynikiem EBITDA rzędu 2 – 2,5 mld zł.