Związki zawodowe pracowników kopalń i elektrowni należących do Polskiej Grupy Górniczej na 28 sierpnia zapowiedzieli pikietę w Warszawie. Będą domagać się budowy kopalni węgla brunatnego Złoczew, która miałaby przedłużyć funkcjonowanie Elektrowni Bełchatów, a także wydania koncesji na eksploatację tego surowca ze złoża Turów do 2044 r. 

""

Wyczerpujące się złoża węgla brunatnego w okolicy Bełchatowa/Bloomberg

energia.rp.pl

Tego samego dnia w Katowicach ma się odbyć kolejne posiedzenie zespołu, który ma opracować plan ratunkowy dla pogrążonej w kłopotach finansowych Polskiej Grupy Górniczej i strategię dla całego sektora węglowego. Mają być obecni przedstawiciele rządu, w tym minister aktywów państwowych Jacek Sasin, górniczy związkowcy, a także prezesi firm węglowych i energetycznych.