„Połączenie przeprowadzone zostało (…) poprzez przeniesienie całego majątku PGNiG S.A., obejmującego wszystkie prawa i obowiązki (aktywa i pasywa) PGNiG S.A., na spółkę, przy jednoczesnym podwyższeniu kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji połączeniowych, które spółka wyda akcjonariuszom PGNiG S.A.” – czytamy w komunikacie spółki.

29 lipca 2022 r. PKN Orlen i PGNiG uzgodniły i zawarły plan połączenia, przewidujący parytet wymiany akcji w stosunku 1:0,0925. W wyniku transakcji zostanie wyemitowanych do 534 mln nowych akcji serii F PKN Orlen, przeznaczonych dla dotychczasowych akcjonariuszy PGNiG.

Czytaj więcej

Gaz z Norwegii już płynie do Polski przez Baltic Pipe

Koniecznym warunkiem do finalizacji transakcji była zgoda akcjonariuszy obu spółek. 10 października akcjonariusze PGNiG zagłosowali za połączeniem spółki z Orlenem. Na połączenie spółek zgodzili się wcześniej także akcjonariusze Orlenu. Ostatnim krokiem była decyzja sądu dotycząca rejestracji fuzji.