Rada Ministrów wyraziła zgodę na połączenie spółek jako element procesu konsolidacji polskiego sektora paliwowo-energetycznego obejmującej Orlen, Lotos oraz PGNiG. Wiodącą rolę w tym procesie odgrywa Orlen.

Przyznawane akcje będą akcjami nowej emisji, emitowanymi w drodze podwyższenia kapitału zakładowego PKN Orlen. PGNiG zwołało na 10 października walne zgromadzenie w sprawie wyrażenia przez akcjonariuszy zgody na połączenie z PKN Orlen. Z kolei walne PKN Orlen w sprawie fuzji z PGNiG odbędzie się 28 września.

Czytaj więcej

Energetyka wie, jak uniknąć podatku od nadmiarowych zysków