Ten rok pod znakiem przeglądu strategii Tauronu

Bloomberg

W tym roku Tauron chce się skupić na aktualizacji strategii biznesowej.

Jak podkreślił prezes grupy Remigiusz Nowakowski jest ona bardzo istotna ze względu na wymagające otoczenie m.in. unijną politykę klimatyczną, otoczenie prawne i regulacyjne czy niski poziom cen hurtowych. „Naszym celem jest wypracowanie optymalnej ścieżki rozwoju, która wpisze się w politykę energetyczną Polski, ale przede wszystkim przyniesie korzyści dla spółki i jej akcjonariuszy” – podkreślił Nowakowski. Jak zaznaczył spółka skupi się także na zakończeniu procesu zakupu części zakładu górniczego w Brzeszczach i jego pełnej integracji w ramach segmentu Wydobycie.

W ramach prowadzonej aktualizacji strategii Tauron zamierza zweryfikować wszystkie prowadzone i planowane projekty inwestycyjne. Spółka planuje też wprowadzenie nowego modelu zarządzania grupą, dopasowanego do zaktualizowanej strategii. – Naszym celem jest maksymalne uproszczenie sposobu zarządzania, co zredukuje koszty zarządu i poprawi efektywność całej organizacji – zaznaczył Nowakowski.

W 2015 r. nakłady inwestycyjne grupy wyniosły niemal 4,2 mld zł, co oznacza wzrost o 35 proc. w stosunku do 2014 r. Większość budżetu pochłonęła modernizację sieci dystrybucyjnej i przyłączanie nowych odbiorców oraz budowę bloku węglowego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III. Planowane całkowite nakłady na budowę tej jednostki wynoszą ok. 6,2 mld zł. Blok zostanie przekazany do eksploatacji w 2019 r. i będzie produkował ok. 6 TWh energii elektrycznej rocznie. W 2015 r. zakończono również prace modernizacyjne (budowa instalacji odazotowania spalin) prowadzone na blokach klasy 200 MW w Elektrowni Łaziska oraz oddano do eksploatacji 18 MW mocy wiatrowych (II etap farmy wiatrowej Marszewo).

Mogą Ci się również spodobać

Gazprom zbija cenę i inwestycje

Rosjanie musieli znowelizować budżet koncernu, bowiem założona cena sprzedaży gazu nie odpowiada realiom rynku. ...

Nie będzie zmian w strategii Tauronu

Nowy szef spółki wśród zadań na najbliższy czas wymienia utrzymanie jej stabilności finansowej i ...

Kolejna kroplówka dla górnictwa

Polska Grupa Górnicza to łódź, która od razu nabierze wody – tak mówią eksperci ...

Total rośnie w siłę w Arktyce

Francuski koncern zwiększa inwestycje w rosyjskiej Arktyce. Podpisał nową umowę z gazowym koncernem Novatek. ...

Zgoda UOKiK na wejście PFR do Jaworzna

PFR ma zgodę urzędu antymonopolowego na finansowanie Jaworzna Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ...

Ropa naftowa daje dobrze zarobić inwestorom

Cena ropy gatunku WTI po raz pierwszy od listopada przekroczyła poziom 45 dol. za ...