Pod koniec stycznia i na początku lutego przywrócono zasilanie dla kolei w ponad 120 miejscach na terenie całego kraju. W najtrudniejszym momencie brygady PKP Energetyka pracowały przy usuwaniu skutków 51 zdarzeń awaryjnych na sieci trakcyjnej i 68 na liniach potrzeb nietrakcyjnych z zaangażowaniem 511 pracowników bezpośrednich na 32 pociągach sieciowych. W dniach 18-20 lutego miało miejsc prawie 400 zdarzeń, większość o złożonym charakterze – na jedno zdarzenie przypadło średnio ok. 10 awarii, więc należałoby mówić o ok. 4000 usterkach na sieci w całym kraju. – W związku z sytuacjami kryzysowymi w tym także zjawiskami pogodowymi, służby techniczne zajmują się teraz likwidacją skutków awarii i odtwarzaniem elementów infrastruktury po zniszczeniach. To priorytet, którym PKP Energetyka będzie się zajmowała w najbliższym czasie – podkreśla spółka.

Ostatni orkan Eunice uderzył najbardziej na zachodzie kraju, gdzie zrywał sieć trakcyjną, przewraca drzewa i uszkadza urządzenia energetyczne. Wichura obejmowała swoim zasięgiem kolejne obszaru kraju w wielu miejscach, m.in. Widuchowa, Chojna, Kostrzyn, Kowalów, Drzeńsko, Zielona Góra, Boreczek, Brzeg Dolny - wymaga interwencji trzech pociągów sieciowych oraz dodatkowego sprzętu (m.in. pojazdu kolejowo-drogowego).