Sitarski pełnił funkcje zarządzające m.in. w spółkach prawa handlowego, dwukrotnie na stanowisku podsekretarza stanu w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych i Ministerstwie Skarbu Państwa. Tomasz Sójka zrezygnował z zasiadania w radzie po tym, jak okazało się, że był związany z jedną z partii tworzących obecną koalicję rządzącą, a więc z Polską 2050.

Czytaj więcej

Tomasz Sójka złożył rezygnację z rady nadzorczej Orlenu. To znajomy Hołowni

Zarząd Orlenu od 17 lutego będzie pracował w składzie: Witold Literacki (pełniący obowiązki prezesa), Kazimierz Mordaszewski, Ireneusz Sitarski i Tomasz Zieliński (członkowie RN delegowani do czasowego wykonywania czynności członka zarządu) oraz Józef Węgrecki (członek zarządu).

Wcześniej, bo 14 lutego, rada nadzorcza Orlenu ogłosiła postępowania kwalifikacyjne na stanowiska prezesa i pozostałych członków zarządu. Ogłoszenia dotyczą stanowisk prezesa, wiceprezesa ds. finansowych, wiceprezesa ds. strategii i zrównoważonego rozwoju, członka zarządu ds. upstream, członka zarządu ds. energetyki i transformacji energetycznej, członka zarządu ds. sprzedaży detalicznej, członka zarządu ds. korporacyjnych, członka zarządu ds. handlu hurtowego i logistyki oraz członka zarządu ds. produkcji.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 1 marca do godz. 15.00, a rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami przewidziano w terminie 11-15 marca.