Według szacunków spółki w całym 2023 r. skorygowany wynik EBITDA grupy wyniósł 547,6 mln zł i był wyższy o 193,3 mln zł w stosunku do wyniku w 2022 r. 

Grupa Polenergia szacuje, że jej skorygowana EBITDA w IV kwartale 2023 r., wyniosła 127,8 mln zł i była wyższa o 17,8 mln zł w stosunku do wyniku rok wcześniej. Skorygowany zysk netto za ten kwartał szacowany jest na 59,9 mln zł. To więcej o 5,7 mln zł rok do roku. 

Czytaj więcej

Polenergia z nowym zarządem. To najbliżsi współpracownicy Dominiki Kulczyk

Spółka podała, że do wzrostu EBITDA przyczynił się głównie wyższy wynik w segmencie lądowych farm wiatrowych głównie w wyniku rozpoczęcia produkcji w farmach wiatrowych Grabowo i Piekło oraz wyższych cen sprzedaży energii elektrycznej i zielonych certyfikatów w stosunku do analogicznego okresu 2022 roku (w którym obowiązywały ceny wynikające z zawartych w poprzednich latach transakcji zabezpieczających).

-Powyższy wynik został częściowo skompensowany przez niższy wynik w segmencie obrotu i sprzedaży głównie w konsekwencji niższych wyników w obszarze: handlu zielonymi certyfikatami, agregacji OZE, sprzedaży rozwiązań w zakresie energetyki prosumenckiej, wyższych kosztów operacyjnych w związku ze wzrostem skali działalności -czytamy w raporcie giełdowym.