Klęska tegorocznych aukcji OZE

Spośród siedmiu aukcji OZE przeprowadzonych w listopadzie tylko dwie zostały rozstrzygnięte. Zakontraktowano jedynie kilka procent zaoferowanej energii.

Publikacja: 27.11.2023 20:04

Klęska tegorocznych aukcji OZE

Foto: Bloomberg

Prezes URE podsumowuje wyniki tegorocznych aukcji na sprzedaż energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. W ramach tegorocznych aukcji do sprzedaży przeznaczono prawie 88 TWh zielonej energii o łącznej wartości ok. 40,8 mld zł, jednak w wyniku ich rozstrzygnięcia łącznie zakontraktowano niespełna 6 TWh (6,8 proc.) energii elektrycznej o wartości niespełna 2 mld zł (4,8 proc.).

W 2023 r. wszystkie aukcje były dedykowane instalacjom nowym. Spośród zwycięskich ofert (200) ponad 98 proc. stanowią instalacje fotowoltaiczne (197), pozostałe to instalacje wiatrowe (3).

Wygrywa fotowoltaika 

W tym roku największym zainteresowaniem cieszyła się aukcja przeznaczona dla instalacji fotowoltaicznych i wiatrowych o mocy nie większej niż 1 MW (AZ/6/2023). Przystąpiło do niej 80 wytwórców składając 163 oferty - wszystkie zostały złożone przez przedsiębiorców inwestujących w instalacje fotowoltaiczne. W ramach tego koszyka na zakup 11,25 TWh energii przeznaczono ponad 3,8 mld zł. W wyniku rozstrzygnięcia aukcji sprzedano jednak niespełna 11 proc. wolumenu energii (nieco ponad 1,2 TWh) w ramach 133 ofert zgłoszonych przez 56 wytwórców, o łącznej wartości ponad 413 mln zł (co stanowi niespełna 11 proc. łącznej wartości energii przeznaczonej do sprzedaży). W wyniku rozstrzygnięcia tej aukcji mogą powstać instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej ok. 123 MW.

Czytaj więcej

Dłuższe utrzymywanie opłaty od zysków może pogorszyć warunki budowy nowych OZE

Cena referencyjna dla projektów fotowoltaicznych w tym koszyku wynosiła 414 zł/MWh (do aukcji nie przystąpili wytwórcy energii elektrycznej w elektrowniach wiatrowych). Minimalna cena, po jakiej została sprzedana energia, wyniosła 284,95 zł/MWh. Natomiast maksymalna cena, po jakiej została sprzedana energia wyniosła 355 zł/MWh.

W ostatniej przeprowadzonej w tym roku aukcji (AZ/7/2023), przeznaczonej dla projektów w technologiach wiatrowej i fotowoltaicznej o mocy większej niż 1 MW, zwycięskie oferty objęły instalacje o łącznej mocy zainstalowanej 495,5 MW. Do aukcji przystąpiło 63 wytwórców, którzy złożyli łącznie 85 ofert. W ramach tego koszyka na zakup 21,75 TWh energii przeznaczono 6,225 mld zł. W wyniku rozstrzygnięcia aukcji sprzedano nieco ponad 4,7 TWh energii elektrycznej (co stanowi 22 proc. ilości energii przeznaczonej do sprzedaży) w ramach 67 ofert zgłoszonych przez 52 wytwórców o łącznej wartości ponad 1,5 mld zł (25 proc. wartości energii przeznaczonej do sprzedaży).

W wyniku rozstrzygnięcia tej aukcji mogą powstać instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nieco ponad 471 MW oraz lądowe farmy wiatrowe o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej 24,5 MW.

Cena referencyjna w tym koszyku wynosiła 389 zł/MWh dla elektrowni słonecznych i 324 zł/MWh dla elektrowni wiatrowych. Minimalna cena, po jakiej została sprzedana energia, wyniosła odpowiednio 119 zł/MWh w przypadku lądowych farm wiatrowych oraz 272,91 zł/MWh dla elektrowni fotowoltaicznych. Maksymalna cena, po jakiej została sprzedana energia wyniosła 310 zł/MWh dla lądowych farm wiatrowych oraz 349,69 zł/MWh dla elektrowni fotowoltaicznych.

W obu rozstrzygniętych aukcjach zadziałała reguła „wymuszenia konkurencji”, o której mowa w art. 80 ust. 1 pkt 2 ustawy o OZE, zgodnie z którą aukcję wygrywają uczestnicy, których oferty łącznie nie przekroczyły 100 proc. wartości lub ilości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii określonej w ogłoszeniu o aukcji i 80 proc. ilości energii elektrycznej objętej wszystkimi ofertami.

Aukcje bez rozstrzygnięcia

Niewystarczająca liczba ofert w aukcjach dedykowanych hydroelektrowniom, biogazowniom rolniczym oraz instalacjom wykorzystującym biomasę i biogaz inny niż rolniczy

Aukcje AZ/1/2023 oraz AZ/2/2023, przeznaczone dla instalacji wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej wyłącznie biomasę (w tym dedykowane instalacje spalania biomasy, dedykowane instalacje spalania wielopaliwowego, instalacje termicznego przekształcania odpadów, układy hybrydowe) albo wyłącznie biogaz inny niż rolniczy (w tym wykorzystujące wyłącznie biogaz pochodzący ze składowisk odpadów lub wykorzystujące wyłącznie biogaz pochodzący z oczyszczalni ścieków), aukcja AZ/3/2023 dedykowana nowym biogazowniom rolniczym o mocy większej niż 1 MW, a także aukcje AZ/4/2023 i AZ/5/2023, przeznaczone dla instalacji wykorzystujących biopłyny, energię geotermalną i hydroenergię, nie zostały rozstrzygnięte, z uwagi na brak wymaganej liczby ofert. Zgodnie bowiem z przepisami ustawy o OZE1, aukcję rozstrzyga się, jeżeli złożono nie mniej niż trzy ważne oferty spełniające wymagania określone w ustawie.

„Podsumowując tegoroczne aukcje OZE należy stwierdzić, że rok 2023 nie cieszył się dużym zainteresowaniem wytwórców. Zostało zakontraktowane jedynie 6,8 proc. energii przeznaczonej do sprzedaży, a wśród beneficjentów pozostali właściwie sami przedsiębiorcy inwestujący w instalacje fotowoltaiczne. Wyniki listopadowych aukcji potwierdzają, że długoterminowe umowy cPPA (corporate Power Purchase Agreement), zgodnie z przewidywaniami, stają się atrakcyjną alternatywą dla aukcyjnego systemu wsparcia” – ocenia Rafał Gawin, prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Prezes URE podsumowuje wyniki tegorocznych aukcji na sprzedaż energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. W ramach tegorocznych aukcji do sprzedaży przeznaczono prawie 88 TWh zielonej energii o łącznej wartości ok. 40,8 mld zł, jednak w wyniku ich rozstrzygnięcia łącznie zakontraktowano niespełna 6 TWh (6,8 proc.) energii elektrycznej o wartości niespełna 2 mld zł (4,8 proc.).

W 2023 r. wszystkie aukcje były dedykowane instalacjom nowym. Spośród zwycięskich ofert (200) ponad 98 proc. stanowią instalacje fotowoltaiczne (197), pozostałe to instalacje wiatrowe (3).

Pozostało 91% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
OZE
Podłączenia OZE mają być łatwiejsze. Ale potrzebne gigantyczne pieniądze
OZE
Klimat krytykuje finanse. Rządowe nieporozumienie o fotowoltaikę
OZE
Nowe prawo podatkowe uderzy w dużą fotowoltaikę. Prosumenci są bezpieczni
OZE
Kolejna zmiana dla prosumentów. Ta dopiero po wakacjach
Materiał Promocyjny
Mała Księgowość: sprawdzone rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorców
OZE
Domowa fotowoltaika obłożona nowym podatkiem? Jest stanowisko rządu