„Obecnie spółka PGE Energetyka Odnawialna pozyskuje prawa do lokalizacji oraz decyzje administracyjne do uzyskania pozwolenia na budowę w kolejnych lokalizacjach" - poinformował PAP dyrektor Departamentu Zarządzania Operacyjnego i Inwestycji w PGE, Paweł Stępień.

Obecnie, spośród realizowanych projektów o łącznej mocy 198 megawatów, przedsięwzięcia o mocy 19 MW są na etapie odbiorów końcowych, projekty o mocy 54 MW na etapie kluczowych dostaw, zaś projekty o łącznej mocy 125 MW - na etapie projektowania.