Resort infrastruktury podał, że minimum kwalifikacyjne osiągnęli wnioskodawcy: PGE Baltica 4, EDF Renewable Offshore Polska I, Cormano (RWE) i POW-Polish Offshore Wind-Co (ENI). Wnioskodawcy zostali wskazani w kolejności według malejącej liczby uzyskanych punktów, czyli wnioskodawca na pierwszym miejscu uzyskał największą liczbę punktów. Firmom przysługiwało odwołanie w terminie 14 dni. Z tego co się dowiadujemy zrobiły to trzy firmy, w tym Orlen. Odwołania jednak nie złożyły żadne z firm, które były najbliższej w rankingu PGE, a więc ani EDF, RWE oraz ENI. – Ustawa o obszarach morskich przewiduje, że uczestnikom postępowania przysługuje prawo do odwołania się od uzyskanej decyzji. Grupa Orlen skorzystała z tego środka i odwołała się do ministra Infrastruktury od wyników postępowania rozstrzygającego dla obszaru 43.E.1 – informuje nas biuro prasowe PKN Orlen. Resort infrastruktury rozpatrzy teraz odwołanie i czeka nas kolejna ocena złożonych wniosków.

Do pozyskania w drugiej turze postępowań o pozwolenia lokalizacyjne dla kolejnych farm wiatrowych jest łącznie 11 koncesji (tzw. PSZW). Potencjał instalacji, które mogłyby powstać w ramach drugiej tury szacowany jest łącznie na ok. 9 - 11 GW.