Jak czytamy w komunikacie operatora, ze względu na niskie zapotrzebowanie na moc i energię elektryczną, Krajowa Dyspozycja Mocy poleciła redukcję generacji wiatrowej na terenie całego kraju w wysokości od 400 MW do 800 MW, w różnych godzinach doby 26 i 27 grudnia 2022 r. - poinformowało we wtorek PSE. „Działania te były niezbędne dla zbilansowania krajowego systemu i zapewnienia jego bezpiecznej pracy.” – podkreślają PSE. Operator polecił uprzednio zmniejszenie generacji w jednostkach konwencjonalnych oraz wykorzystano w pełni zasoby elektrowni szczytowo-pompowych, jak również skorzystał z międzyoperatorskiego eksportu nadwyżek energii elektrycznej.

„Pomimo podjętych działań, nadal występował nadmiar produkcji energii elektrycznej, dlatego wydano polecenie redukcji generacji farm wiatrowych” - podkreśla PSE. Blisko 4,6 GWh energii trafiło do Niemiec i na Słowację w ramach międzyoperatorskiego eksportu nadwyżek energii.

Czytaj więcej

Koncerny chcą budować wiatraki bliżej zabudowań

Jak przypomniał operator, w okresie Bożego Narodzenia często dochodzi do splotu dwóch czynników - niskiego zapotrzebowania na moc i energię elektryczną oraz wysokiej generacji z farm wiatrowych. Taka sytuacja wystąpiła również w tym roku.

Według stanu na 1 grudnia 2022 r. łączna moc zainstalowana farm wiatrowych w Polsce była na poziomie 9 GW. Według danych PSE, generacja farm wiatrowych w dni świąteczne - 25 i 26 grudnia - wynosiła, w zależności od godziny, od 0,3 do 5,9 GW, natomiast zapotrzebowanie na moc w tych dniach wynosiło od 11,8 GW do maksymalnie 16,7 GW. We wtorek o godzinie 12:00 farmy wiatrowe pracowały z mocą 6,66 G. Dotychczasowy rekord generacji farm wiatrowych został odnotowany 5 kwietnia 2022 r., kiedy farmy wiatrowe pracowały z mocą 7,2 GW.