Słońce dominuje w aukcjach OZE

Trzy z siedmiu grudniowych aukcji dla odnawialnych źródeł energii zostały rozstrzygnięte. Zakontraktowano na nich jedną czwartą przeznaczonego do sprzedaży wolumenu energii elektrycznej o wartości niespełna 2,5 mld zł. Powstaną dzięki temu głównie instalacje fotowoltaiczne, ale pojawiły się także zwycięskie wiatrowe projekty.

Publikacja: 21.12.2022 11:55

Słońce dominuje w aukcjach OZE

Foto: Adobe Stock

Urząd Regulacji Energetyki przypomina, że w ramach tegorocznych aukcji do sprzedaży przeznaczono nieco ponad 34 TWh energii elektrycznej z odnawialnych źródeł o łącznej wartości ponad 14,3 mld zł, jednak w wyniku ich rozstrzygnięcia łącznie zakontraktowano ok. 8,5 TWh - 25 proc., o wartości niespełna 2,5 mld zł.

„Obecna sytuacja geopolityczna nie pozostaje bez wpływu na decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw sektora energetycznego. Dotyczy to również wytwórców energii w źródłach odnawialnych. Niestabilność i duża niepewność prognoz rynkowych cen energii, zauważalne różnice cen referencyjnych w poszczególnych koszykach, a także zmieniające się otoczenie prawne wpływają na spadek atrakcyjności aukcji jako systemu wsparcia OZE" – tłumaczy prezes URE Rafał Gawin. Jego zdaniem w najbliższych latach możemy spodziewać się mniejszego zainteresowania aukcjami OZE na rzecz długoterminowych umów sprzedaży energii elektrycznej typu Power Purchase Agreements (PPA).

Według informacji URE spośród 204 zwycięskich ofert ponad 96 proc. stanowią instalacje fotowoltaiczne, wygrały też oferty pięciu instalacji wiatrowych oraz dwóch hydroelektrowni.

Czytaj więcej

Nowy projekt ustawy wiatrakowej już w Sejmie

Największym zainteresowaniem cieszyła się aukcja przeznaczona dla instalacji fotowoltaicznych i wiatrowych o mocy nie większej niż 1 MW, do której przystąpiło 88 wytwórców składając 197 ofert - wszystkie dotyczyły źródeł fotowoltaicznych. W ramach tego koszyka aukcyjnego, na zakup 11,25 TWh energii przeznaczono ponad 3,8 mld zł. W efekcie rozstrzygnięcia aukcji sprzedano jednak 14 proc. wolumenu energii w ramach 156 ofert zgłoszonych przez 68 wytwórców, o łącznej wartości 434 mln zł. – „W wyniku rozstrzygnięcia tej aukcji mogą powstać instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy zainstalowanej ok. 150 MW” - wskazuje URE. Cena referencyjna dla projektów fotowoltaicznych wynosiła 375 zł za MWh, minimalna cena, po jakiej została sprzedana energia, wyniosła 244,77 zł za MWh, a maksymalna - 327,73 zł za MWh.

W drugiej w tym roku aukcji, przeznaczonej dla większych projektów w technologiach wiatrowej i fotowoltaicznej, zwycięskie oferty objęły instalacje o łącznej mocy zainstalowanej ok. 582 MW. Do aukcji przystąpiło 51 wytwórców, którzy złożyli łącznie 70 ofert. W wyniku rozstrzygnięcia aukcji sprzedano nieco ponad 6,4 TWh energii elektrycznej. Stanowi to 57 proc. ilości energii przeznaczonej do sprzedaży, w ramach 46 ofert zgłoszonych przez 37 wytwórców o łącznej wartości ponad 1,7 mld zł. W wyniku rozstrzygnięcia tej aukcji mogą powstać instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej ok. 336 MW oraz lądowe farmy wiatrowe o łącznej mocy ok. 245 MW. Minimalna cena, po jakiej została sprzedana energia, wyniosła odpowiednio 150 zł za MWh w przypadku farm wiatrowych oraz 236,77 zł za MWh w elektrowniach fotowoltaicznych.

W trzeciej rozstrzygniętej aukcji, przeznaczonej dla hydroenergetyki, geotermii i instalacji wykorzystujących biopłyny - o mocy zainstalowanej powyżej 1 MW, wystartowały tylko elektrownie wodne. Jedyny wytwórca złożył trzy oferty. Sprzedano ok. 460 GWh w ramach dwóch ofert o łącznej wartości ok. 290 mln zł.

Aukcje dla małych elektrowni wodnych, biogazowni rolniczych oraz instalacji wykorzystujących biomasę i biogaz nierolniczy nie zostały rozstrzygnięte ze względu na brak wymaganej liczby ofert. Zgodnie z treścią ustawy OZE, aukcję rozstrzyga się, jeżeli złożono nie mniej niż trzy ważne oferty spełniające wymagania określone w ustawie.

Pierwsze spółki zaczynają informować o wygranych przez siebie projektów. Polenergia Farma Wiatrowa Namysłów, rozwijająca zespół czterech projektów farm fotowoltaicznych Szprotawa o docelowej łącznej mocy ok. 47 MW, wygrała aukcję OZE - podała Polenergia w komunikacie. „Tym samym projekty te uzyskały prawo do pokrycia ujemnego salda w odniesieniu do cen zaoferowanych w toku aukcji, za około 32 proc. ich łącznego wolumenu energii elektrycznej planowanej do wyprodukowania przez okres 15 lat, zgodnie z przepisami ustaw” – podkreśliła Polenergia.

Aukcyjny system wsparcia działa od 2016 r. Pierwotnie brały w nim udział również instalacje już działające. Aukcyjny system wsparcia będzie stosowany w Polsce do 2027 r.

OZE
Pierwszy kwartał stał pod znakiem spadku węgla i wzrostu OZE
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
OZE
Duże zmiany dla prosumentów. Jest projekt noweli ustawy OZE
OZE
Tauron buduje 360 MW w wietrze i słońcu
OZE
Bogdanka zmniejszy wydobycie węgla. Wszystko przez duże zapasy surowca w kraju
OZE
Bartosz Fedurek został prezesem PGE Baltica