PGE jako pierwsze ma zagwarantowane wsparcie finansowe dla morskich wiatraków

PGE i Ørsted otrzymały decyzje prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie indywidualnych cen w kontraktach różnicowych dla obu realizowanych wspólnie etapów Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica – Baltica 2 i Baltica 3.

Publikacja: 14.12.2022 11:59

PGE jako pierwsze ma zagwarantowane wsparcie finansowe dla morskich wiatraków

Foto: AdobeStock

Wcześniej, we wrześniu br., wysokość dopuszczalnego poziomu wsparcia dla obu etapów projektu została zatwierdzona przez Komisję Europejską w wyniku indywidualnej notyfikacji wsparcia dla MFW Baltica. Indywidualna cena w kontrakcie różnicowym (CfD) dla obu etapów MFW Baltica została ustalona na maksymalnym dopuszczalnym poziomie 319,6 zł/MWh.

„Nasze projekty Baltica 2 i Baltica 3 jako pierwsze w Polsce morskie farmy wiatrowe uzyskały pozytywne decyzje Komisji Europejskiej oraz Prezesa URE w sprawie zatwierdzenia indywidualnego poziomu wsparcia. Dzięki temu zabezpieczony zostanie duży wolumen energii po stałej cenie, z czego skorzystają przede wszystkim odbiorcy energii. Wraz z przyjętymi ostatnio przez Sejm zmianami legislacyjnymi, o które zabiegaliśmy jako branża, a które poprawią ekonomikę projektów pierwszej fazy polskiego programu offshore, powstają lepsze warunki do inwestowania w morskie farmy wiatrowe. Jest to szczególnie ważne zwłaszcza w obliczu obecnego, trudnego otoczenia makroekonomicznego” – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej. Decyzje prezesa URE o przyznaniu wsparcia dla Baltica 2 i Baltica 3 mają być jedną z kluczowych przesłanek dla podjęcia ostatecznej decyzji inwestycyjnej dotyczącej budowy Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica.

Czytaj więcej

Od solarów do pasieki, czyli Niemcy w brytyjskiej energetyce

O tym, że wsparcie to pozwoli zacieśnić współpracę z duńskim partnerem, zapewnia sama firma. „Cieszymy się na kontynuację naszej bliskiej współpracy z PGE przy realizacji tak przełomowego dla Polski projektu” – mówi Agata Staniewska-Bolesta, dyrektor zarządzająca, Ørsted Offshore Polska.

Uzyskanie decyzji Komisji Europejskiej, a następnie decyzji prezesa URE zatwierdzających poziom wsparcia, jest konieczne dla wszystkich projektów realizowanych w tzw. pierwszej fazie polskiego programu offshore, które w 2021 roku otrzymały wsparcie w formule kontraktu różnicowego (CfD) decyzją prezesa URE. Decyzja KE została wydana w ramach procesu indywidualnej notyfikacji wsparcia dla inwestorów wymaganej unijnymi przepisami dotyczącymi pomocy publicznej. PGE i Ørsted złożyły dokumentację związaną z notyfikacją do URE w październiku 2021 r., skąd następnie trafiła ona do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Na początku lutego 2022 r., dokumentacja została przekazana do KE. Decyzja prezesa URE określająca poziom wsparcia dla projektów finalizuje cały proces.

Czytaj więcej

Jest autopoprawka rządu do ustawy wiatrakowej. Co się zmieniło?

Zgodnie z harmonogramem uruchomienie pierwszego etapu projektu, czyli Baltica 3 o mocy ok. 1 GW, jest planowane na 2026 r. Etap kolejny, czyli Baltica 2 o mocy ok. 1,5 GW, ma być oddany w 2027 r. Oba etapy MFW Baltica posiadają decyzje lokalizacyjne (PSzW), decyzje środowiskowe, umowy przyłączeniowe do sieci przesyłowej z operatorem, pozwolenia na ułożenie i utrzymanie kabli (PUUK), a także otrzymały prawo do kontraktu różnicowego (CfD). Partnerzy projektu rozpoczęli prace nad pozyskaniem pozwoleń na budowę, które są ostatnimi pozwoleniami wymaganymi przed podjęciem ostatecznej decyzji inwestycyjnej.

Wcześniej, we wrześniu br., wysokość dopuszczalnego poziomu wsparcia dla obu etapów projektu została zatwierdzona przez Komisję Europejską w wyniku indywidualnej notyfikacji wsparcia dla MFW Baltica. Indywidualna cena w kontrakcie różnicowym (CfD) dla obu etapów MFW Baltica została ustalona na maksymalnym dopuszczalnym poziomie 319,6 zł/MWh.

„Nasze projekty Baltica 2 i Baltica 3 jako pierwsze w Polsce morskie farmy wiatrowe uzyskały pozytywne decyzje Komisji Europejskiej oraz Prezesa URE w sprawie zatwierdzenia indywidualnego poziomu wsparcia. Dzięki temu zabezpieczony zostanie duży wolumen energii po stałej cenie, z czego skorzystają przede wszystkim odbiorcy energii. Wraz z przyjętymi ostatnio przez Sejm zmianami legislacyjnymi, o które zabiegaliśmy jako branża, a które poprawią ekonomikę projektów pierwszej fazy polskiego programu offshore, powstają lepsze warunki do inwestowania w morskie farmy wiatrowe. Jest to szczególnie ważne zwłaszcza w obliczu obecnego, trudnego otoczenia makroekonomicznego” – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej. Decyzje prezesa URE o przyznaniu wsparcia dla Baltica 2 i Baltica 3 mają być jedną z kluczowych przesłanek dla podjęcia ostatecznej decyzji inwestycyjnej dotyczącej budowy Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
OZE
Padł kolejny rekord w produkcji energii ze słońca
OZE
Rolnicy oczekują zmian
OZE
Brakuje magazynów energii z odnawialnych źródeł
OZE
Nadzorca polskiej energetyki znów zredukował OZE. Pojawiły się ceny ujemne
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie
OZE
Słoneczne rekordy jedne po drugim i to mimo interwencji operatora
Materiał Promocyjny
Problem sukcesji w polskich firmach będzie narastał