Prosumenci będą mogli liczyć na 6 tys. zł, a nie jak dotychczas 5 tys. dofinansowania w przypadku instalacji fotowoltaicznych oraz 16 tys. złotych na instalacje magazynu energii. „Rozwój OZE to dobra recepta na rosnące na skutek wojny ceny energii. Dlatego od 15.12, w ramach programu Mój Prąd, podnosimy poziom dofinansowania dla instalacji PV do 6 tys. zł., a do magazynów energii do 15 tys. zł. Zmiana obejmie beneficjentów czwartej edycji programu” – poinformowała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Obecna edycja programu wygasa 22 grudnia br.

Czytaj więcej

Prezes kluczowej spółki odpowiedzialnej za przyłączenia OZE odchodzi

Program Mój Prąd to forma dotacji do domowej instalacji fotowoltaicznej. Liczba prosumentów, a więc producentów energii z własnych instalacji OZE, wynosiła 1,2 mln na koniec sierpnia. Ich łączna moc wynosi już 8,7 GW. „Dla zobrazowania obecnej dynamiki, w okresie styczeń - sierpień 2022 roku ilość przyłączonych mikroinstalacji była większa o ponad 53 tysiące od ilości przyłączonych mikroinstalacji w okresie pierwszych trzech kwartałów 2021 roku. Zakładając aktualny trend, na koniec 2022 roku łączna moc mikroinstalacji może osiągnąć wartość ok. 9,2 GW, jednakże zapowiadany wzrost cen energii elektrycznej przyczynić się może do ponownego wzrostu ilości przyłączanych mikroinstalacji” – informuje Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej.