Tauron szacuje, że docelowo w ciągu roku instalacja wyprodukuje 39 tys. MWh zielonej energii, co odpowiada rocznym potrzebom 16 tys. gospodarstw domowych, przy jednoczesnym ograniczeniu emisji CO2 o prawie 30 tys. ton. Farma będzie zlokalizowana na zrekultywowanym składowisku odpadów paleniskowych.

Zawarta umowa przez ML System to także sygnał dla inwestorów, że stawia ona na dywersyfikację sprzedaży. Firma chce tą transakcją pokazać, że nie zależy tylko od rynku prosumentów, a więc mikroinstalacji, który to zresztą rynek do 1 kwietnia znacznie się skurczył po wejściu nowych, mniej korzystnych regulacji. –Umacniamy naszą pozycję w segmencie fotowoltaiki klasycznej dla energetyki zawodowej i MŚP, i rozwijamy nasz potencjał w segmencie szkła powłokowego oraz realizujemy kolejne kamienie milowe w ramach strategii „nowej ery kwantowej”. Podpisana umowa rozbudowuje nasz obecny portfel zamówień do ponad 170 mln zł – dodaje Dawid Cycoń.

Podpisany przez ML System kontrakt dotyczy budowy pierwszego etapu farmy fotowoltaicznej. Jak wskazuje Tauron, farma fotowoltaiczna powstanie dwuetapowo: w pierwszym do eksploatacji oddanych zostanie około 37 MW, drugi z kolei przewiduje budowę instalacji o mocy około 60 MW (łącznie blisko 100 MW). Docelowo w Mysłowicach zostaną zainstalowane moduły fotowoltaiczne o łącznej powierzchni 16 ha, co odpowiada aż 22 boiskom do piłki nożnej. Tauron szacuje, że w ciągu roku instalacja wyprodukuje 39 tys. MWh zielonej energii, co odpowiada rocznym potrzebom 16 tys. gospodarstw domowych, przy jednoczesnym ograniczeniu emisji CO2 o prawie 30 tys. ton. Pierwsza energia elektryczna ma popłynąć z farmy w 2023 r.