Przejmowana spółka działa na rynku usług fotowoltaicznych i okołoenergetycznych. – Inwestycje w obszar energetyki odnawialnej to jeden z priorytetów zarówno Grupy Kapitałowej PGNiG, jak i powstającego z połączenia PGNiG z PKN Orlen i Grupą Lotos koncernu multienergetycznego. Strategia ta jest nie tylko odpowiedzią na wyzwania wynikające m.in. ze zmian klimatycznych, ale przede wszystkim stanowi gwarancję bezpieczeństwa energetycznego kraju – powiedziała Iwona Waksmundzka-Olejniczak, prezes PGNiG.

W efekcie akwizycji Solgenu, PGNiG chce rozbudować kompetencje elektroenergetyczne i poszerzy ofertę dla klientów biznesowych oraz indywidualnych. Krakowska spółka działa na rynku od 2015 roku i dotychczas wykonała instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy blisko 27 MW (ok. 1100 instalacji tylko w 2021 r.), a od ponad dwóch lat rozwija również sprzedaż pomp ciepła. W latach 2018-2021 spółka Solgen osiągnęła blisko 10-krotny wzrost przychodów. Celem transakcji jest zagospodarowanie przez PGNiG nowych, dynamicznie rozwijających się rynków zielonej energii, poprzez usługi sprzedaży i montażu instalacji fotowoltaicznych oraz powiązanych z nimi produktów – przede wszystkim pomp ciepła, ale również magazynów energii.

Arkadiusz Sekściński, wiceprezes PGNiG podkreślił, że poza fotowoltaiką obiecująco wygląda rynek pomp ciepła, między innymi w kontekście uruchomionego 29 kwietnia br., przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej systemu dopłat w programie „Moje Ciepło”. – Naszym zdaniem przyczyni się on do rozwoju tego rynku, tak jak program „Mój Prąd” przyczynił się do rozwoju fotowoltaiki prosumenckiej w Polsce – powiedział Sekściński.