– Przygotowanie do budowy lądowej części infrastruktury Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica i sama jej realizacja to kilkuletni proces toczący się równolegle z pracami przygotowawczymi na morzu. Rok 2022 będzie dla nas bardzo intensywny pod względem postępowań przetargowych związanych w wyprowadzeniem mocy, a rozpoczęcie pierwszych prac budowlanych na lądzie planowane jest na czwarty kwartał 2023 r. – powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes Polskiej Grupy Energetycznej.

– Działamy zgodnie z wyznaczonym harmonogramem, prowadząc równolegle kilka procesów zarówno od strony postępowań przetargowych, jak ten na budowę lądowej części infrastruktury, jak od strony uzyskiwania pozwoleń i spinania finansowej strony projektu. Wspólną ambicją jest to, by czysta i przystępna cenowo energia z Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica popłynęła do polskich domów i firm zgodnie z założeniami w 2026 r. – dodaje Søren Westergaard Jensen, dyrektor projektu MFW Baltica z ramienia Ørsted Polska i dyrektor zarządzający obszarem offshore tej spółki.

Postępowanie ogłosiła i przeprowadzi spółka PGE Baltica, która realizuje Program Offshore Grupy PGE, a umowę z wybranym w przetargu generalnym wykonawcą podpiszą wspólnie PGE Baltica i Ørsted tworzące spółkę joint venture budującą MFW Baltica.

Lądowa infrastruktura przyłączeniowa dla Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica powstanie w okolicach miejscowości Osieki Lęborskie, w gminie Choczewo, w powiecie wejherowskim na Pomorzu. Powstaną tam dwie sąsiadujące ze sobą stacje lądowe – jedna dla elektrowni Baltica 3, druga dla elektrowni Baltica 2 oraz prowadzące do nich eksportowe linie kablowe w obszarze lądowym. Zadaniem wyłonionego w przetargu generalnego wykonawcy będzie realizacja zamówienia w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Na zadanie składa się nie tylko budowa stacji transformatorowych i eksportowych linii kablowych w obszarze lądowym, ale także m.in. dróg dojazdowych i wewnętrznych, sieci wodno-kanalizacyjnej na potrzeby stacji, jej oświetlenia i ogrodzenia. Harmonogram przetargu przewiduje jego rozstrzygnięcie do końca 2022 r. Rozpoczęcie pierwszych prac budowalnych związanych z lądową stacją ma nastąpić w czwartym kwartale 2023 r.

Zgodnie z harmonogramem pierwszego etapu projektu, czyli Baltica 3 o mocy do 1045,5 MW, wprowadzenie pierwszej energii do sieci jest planowane na 2026 r. Etap kolejny, czyli Baltica 2 o mocy do 1497 MW, ma rozpocząć produkcję do 2027 r. Oba etapy MFW Baltica posiadają decyzje lokalizacyjne (PSzW), decyzje środowiskowe dla części morskiej, umowy przyłączeniowe do sieci przesyłowej z operatorem, a także otrzymały prawo do kontraktu różnicowego (CfD). W 2022 r. partnerzy projektu spodziewają się otrzymania decyzji środowiskowej dla części przesyłowej na lądzie, a także rozpoczną pracę nad pozyskaniem pozwoleń na budowę. Jest to ostatnie pozwolenie wymagane przed podjęciem finalnej decyzji inwestycyjnej.