Uzgodniono przewidywany harmonogram projektu, role stron, kwestie ładu korporacyjnego oraz mechanizmy rozwiązywania impasu. Celem spółki będzie rozwijanie projektów elektrowni wiatrowych na morzu, które będą funkcjonowały z wykorzystaniem powiązanej infrastruktury na litewskim terytorium Morza Bałtyckiego. W komunikacie czytamy jednocześnie, że 30 lipca 2021 r. Polenergia podjęła decyzję o opóźnieniu podania do publicznej wiadomości informacji poufnej dotyczącej udzielenia Green Genius prawa wyłączności do prowadzenia negocjacji dotyczących projektu. - Prawo wyłączności zostało pierwotnie udzielone na okres kończący się w dniu 31 grudnia 2021 r - czytamy w komunikacie. Wyłączność do dalszych rozmów została wydłużona do 15 lutego 2022 r. w celu dokończenia prac nad dokumentacją dotyczącą ustanowienia wspólnej spółki, przy czym podpisanie dokumentacji oraz ustanowienie spółki uzależnione jest m.in. od uzyskania przez spółkę niezbędnych zgód korporacyjnych.

Polenergia razem z norweskim Equinorem rozwija trzy projekty morskich farm wiatrowych, z czego dwa są na zaawansowanym etapie i mają powstać w drugiej połowie lat 20. Ostateczna decyzja inwestycyjna dla projektów MFW Bałtyk II oraz MFW Bałtyk III jest planowana na rok 2023, co umożliwi dostarczenie pierwszej energii elektrycznej do sieci w 2026 r. Moc wytwórcza z obu farm ma wynosić 1440 MW, co pozwoli na zasilenie w energię elektryczną ponad 2 milionów gospodarstw domowych.