Do grudniowej aukcji OZE Famur zgłosił 29 projektów o mocy do 1 MW o łącznej mocy prawie 27 MW oraz 5 projektów o mocy powyżej 1 MW o łącznej mocy prawie 31 MW. Wszystkie uzyskały wsparcie. – Po sukcesie czerwcowej aukcji OZE, wygranie w grudniu 58 MW wraz z 5 projektami powyżej 1 MW jest dowodem na konsekwencje w budowaniu wielkoskalowych farm PV. Tym samym jest to kolejny krok w kierunku rozwoju Grupy Famur w holding inwestujący w zieloną transformację – podkreślił w komunikacie prezes Mirosław Bendzera.

Wolumeny energii elektrycznej, które zgłoszono w ofertach aukcyjnych stanowią 50 proc. sumarycznej ilości energii, którą wygenerują wspominane wyżej instalacje w okresie 15 lat licząc od daty rozpoczęcia okresu korzystania z aukcyjnego systemu wsparcia, a więc od 1 grudnia 2023 r.

Urząd Regulacji Energetyki w ramach grudniowej aukcji OZE do sprzedaży przeznaczył nieco ponad 18,5 TWh energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych o łącznej wartości ponad 8,6 mld zł. W wyniku rozstrzygnięcia aukcji łącznie zakontraktowano ok. 75 proc. oferowanego wolumenu rzędu 14 TWh energii elektrycznej o wartości nieco ponad 3,2 mld zł. Ponad 96 proc. wygranych projektów to producenci energii ze słońca. Na 375 wszystkich zwycięskich ofert jedynie 14 dotyczy instalacji innych niż fotowoltaika.